تمریناتی برای تله پاتی

تله پاتی توانایی انتقال افکار یا احساسات از یک ذهن به ذهن دیگر بدون استفاده از هیچ وسیله ای است. این یک پدیده ذهنی است که هنوز به طور کامل درک نشده است، اما تحقیقات نشان داده اند که ممکن است واقعی باشد.

تمرینات تله پاتی می تواند به شما کمک کند تا این توانایی را توسعه دهید. این تمرینات به شما کمک می کند تا بر روی تمرکز و توجه خود کار کنید و همچنین به شما کمک می کند تا با ذهن شخص دیگری ارتباط برقرار کنید.

در اینجا چند تمرین تله پاتی آورده شده است:

  • تمرین تله پاتی با یک دوست

این تمرین ساده ترین راه برای شروع تمرین تله پاتی است. با یک دوست شروع کنید که به تله پاتی علاقه مند است. یک شیء یا عدد را انتخاب کنید و به دوست خود بگویید که آن را در ذهن خود نگه دارد. سپس، سعی کنید آن شیء یا عدد را در ذهن خود بخوانید.

  • تمرین تله پاتی با یک تصویر

یک تصویر را انتخاب کنید و آن را در ذهن خود نگه دارید. سپس، سعی کنید آن تصویر را به شخص دیگری منتقل کنید. شخص دیگر باید سعی کند تصویر را در ذهن خود ببیند.

  • تمرین تله پاتی با یک احساس

یک احساس را انتخاب کنید و آن را در ذهن خود نگه دارید. سپس، سعی کنید آن احساس را به شخص دیگری منتقل کنید. شخص دیگر باید سعی کند احساس شما را در ذهن خود احساس کند.

  • تمرین تله پاتی با یک فکر

یک فکر را انتخاب کنید و آن را در ذهن خود نگه دارید. سپس، سعی کنید آن فکر را به شخص دیگری منتقل کنید. شخص دیگر باید سعی کند فکر شما را در ذهن خود بخواند.

برای انجام این تمرینات، باید آرام و متمرکز باشید. همچنین باید به شخص دیگری که با او تمرین می کنید اعتماد داشته باشید. با تمرین منظم، می توانید توانایی خود در تله پاتی را بهبود بخشید.

در اینجا چند نکته برای انجام تمرینات تله پاتی آورده شده است:

  • در یک مکان آرام و بدون حواس پرتی تمرین کنید.
  • به شخص دیگری که با او تمرین می کنید اعتماد داشته باشید.
  • از تخیل خود استفاده کنید.
  • تمرین منظم داشته باشید.

تله پاتی یک توانایی قدرتمند است که می تواند به شما کمک کند تا با دیگران ارتباط برقرار کنید و به آنها کمک کنید. با تمرین منظم، می توانید توانایی خود در تله پاتی را بهبود بخشید و از این توانایی برای ایجاد روابط قوی تر و کمک به دیگران استفاده کنید. در کانال یوتیوب اسرار ماوراء تمریناتی قوی برای تله پاتی ارائه میشوند.

پاسخی بدهید