حرکت عجیب این مرد که توی دادگاه انگار قدرت ماورایی داشت!

یکی از ویدیوهای وایرال شده جالب در اینترنت. این مرد یهو به بطری نگاه کرد و افتاد !

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید