خط بریل چیست؟

اگر خدای نکرده شما کور بشوید بزرگترین کمبود در زندگی این است که نمی توانید کتاب بخوانید. درست فکر کنید که مسئله خواندن برای شما در زندگی چقدر اهمیت دارد. از مدتها پیش مردم به این قضیه پی بردند و سعی کردند روشهایی آغاز نمایند تا نابینایان بوسیله آن قادر به خواندن شوند. مثلا”، تا سال 1517 معمول بود روی چوب حکاکی می کردند تا نابینایان بوسیله لمس انگشتان خود روی آنها مطالب را درک نمایند. نوک انگشتان شخص خیلی حساس است و شخص نابینا با انگشتان خود می تواند بخواند.

در طی سالیان دراز روش های دیگری بوجود آمد، که خطوط برجسته را برای نابینایان ساختند. ولی همه ی آنها با یک مشکل بزرگ روبرو شدند یعنی هر چند نابینایان به این طریق قادر به خواندن می شدند ولی نوشتن مطالب برای آنها از این راه آسان نیست زیرا آنان قادر به دیدن شکل حروف نیستند. در سال 1829 مردی به نام لوئیز بریل که خودش نابینا و معلم نابیناها بود.

روشی را بوجود آورد که با بکار بردن دستگاه ساده ای نابینایان هم می نوشتند و هم می خواندند. سیستم بریل از نقطه هایی تشکیل شده است. یک جسم مستطیل شکلی را مجسم کنید، که آن را محفظه ی بریل می نامند، در این قطعه نقاط برجسته ای از یک تا شش قرار داده شده است. محفظه به قدر 3 نقطه بلندی دارد و 2 نقطه پهنای آنست. الفبای بریل از ترتیب قرار گرفتن نقطه های مذکور است به اشکال مختلف. چون با این نقطه ها 63 شکل مختلف می توان تشکیل داد بنابراین همه الفبا را بعلاوه علایم نقطه گذاری و علایم اختصار می توان با آن ساخت.

به عنوان مثال حرف «a »در سیستم بریل تشکیل شده است از یک نقطه در ردیف بالا سمت چپ، «b » تشکیل شده است از دو نقطه در دو ردیف بالا سمت چپ، (بخاطر داشته باشید که 3 خط افقی که هر کدام دو نقطه دارند در آنجا وجود دارد). روش بریل متداول ترین الفبای نابینایان می باشد، و به عده زیادی نابینا کمک کرده است که از خواندن و نوشتن لذت ببرند.

امروزه بیش از صد مجله مخصوص نابینایان منتشر می گردد. یکی از طرق دیگر برای کمک به نابینایان «کتابهای گویا» است. این کتابها بصورت صفحه گرامافون درآمده اند. و حتی برای کودکان نابینا هم صفحات مخصوصی درست شده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

پاسخی بدهید