درد ماهیچه ها پس از ورزش از چیست؟

بدن انسان دارای 639 ماهیچه است. هر یک از آنها نام ویژه ای برای خود دارد. این ماهیچه ها بر رویهم گوشت بدن ما را تشکیل می دهند.

بیشتر ماهیچه ها محکم به استخوان های استخوان بندی بدن وصل شده اند.

شما در گذشته با استخوان بندی آشنا شدید و می دانید که چارچوب بدن است؛ ماهیچه ها نیز قطعات محرک آن هستند. بدون ماهیچه کسی قادر به زندگی نخواهد بود؛ چرا که نه تنها خوردن، تنفس، حرف زدن و از این قبیل کارها غیر ممکن خواهد شد، بلکه قلب نیز از حرکت باز خواهد ایستاد. پس حتی تپش قلب نیز نتیجه ی عمل و فعالیت ماهیچه است.

همه ی ماهیچه ها از یاخته هایی باریک و دراز به نام الیاف ماهیچه ای ساخته شده اند. با این وصف، هم از لحاظ کارهایی که انجام می دهند و هم از لحاظ شکل ظاهری، اندازه و دیگر خصوصیاتشان با همدیگر تفاوت هایی دارند.

ماهیچه ها به هنگام تَرَنجش، یعنی در حالت «انقباض» نوعی اسید تولید می کند به نام اسید لاکتیک. این اسید همچون نوعی «سم» است که تأثیری خستگی آور بر ماهیچه ها دارد. حالا اگر بتوان این سم را از ماهیچه ی خسته دفع کرد، بار دیگر بدن سرحال می شود و توان کار کردن می یابد.

البته در حال کار و یا ورزش نمی توان بطور عادی اسید لاکتیک را از ماهیچه جدا ساخت. افزون بر این، زهرابه های مختلفی همزمان با فعالیت ماهیچه ها تولید می شوند که خون با جریان خود، آنها را در سراسر بدن پخش می کند.

پس خستگی نه تنها در مرز ماهیچه ی خسته متوقف نمی شود که به سراسر بدن، به ویژه مغز نیز سرایت می کند.

بنابراین، احساس خستگی از پی ورزش، نتیجه ی نوعی «مسمومیت داخلی» است که در اندرون خود بدن تولید و پخش می شود. البته بدن به خسته شدن نیازمند است؛ چرا که در این صورت مجبور می شود مدتی دست از کار بردارد و به استراحت بپردازد.

آیا می دانید که بدن در اثنای استراحت با دفع فضولات و مواد زاید و بیهوده، خود را پالایش می کند؟ : یاخته ها نشاط خود را از سر می گیرند؛ مغز باطری هایش را شارژ می کند؛ و مفصل های بدن به تعویض مواد نرمساز خود که مصرف شده است، می پردازند.

بنابراین، همان گونه که ورزش و کار برای بدن مفید است، استراحت نیز بخاطر این همه فایده، برای آن ضروری است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید