دریای مرده «بحرالمیت» چیست؟

شاید این نام کمی عجیب باشد، ولی هیچ دریای دیگری در جهان وجود ندارد که اینقدر نامهای گوناگون داشته است.

برای اولین بار نویسندگان یونان قدیم این دریا را «دریای مرده» نامیدند. عبری ها آنرا «دریای نمک» خواندند و نویسندگان عرب این دریا را «دریای بدبو» نام نهادند.

چه چیزی درباره این دریا آنقدر عجیب است؟

در حقیقت دریاچه ای است بزرگ، شور و باریک که بین اردن و اسرائیل قرار گرفته است. این دریا در منطقه ای ژرف که شبیه شکافی عظیم است، واقع شده است.

طول دریای مرده 48 مایل و عرض آن از 3 تا 11 مایل است. دریای مرده پست ترین منطقه آبی در جهان است. سطح این دریا در حدود 1300 پا پایین تر از سطح دریا است. قسمت جنوبی آن خیلی کم عمق ولی در قسمت شمالی عمق آن در حدود 1300 پا می باشد.

هیچ رودخانه ای از این دریا جریان پیدا نمی کند، ولی رودخانه اردن از طرف شمال و نهرهای کوچکی از ارتفاعات اطراف به آن می ریزند. فقط از یک راه، آب اضافی این دریا به خارج منتقل می گردد و آن هم از طریق تبخیر است. عمل تبخیر مقدار زیادی مواد معدنی از قبیل نمک، پتاس، کلرید منیزیم و برمین در این دریا متمرکز و انباشته می سازد.

دریای مرده شورترین منطقه آبی در جهان است. آب آن شش مرتبه از آب اقیانوس شورتر است!

مقدار زیادی مواد معدنی در آن متمرکز گردیده که انسان هنگام شنا در این دریا به حالت شناور روی آب باقی مانده و سر و شانه های او پیوسته بیرون از آب قرار می گیرند! این مواد معدنی برای انسان با ارزش می باشند. در حقیقت برآورد شده که تقریبا” دو میلیون تن پتاس در این دریا حل گردیده است که برای تهیه کود مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید