رایج ترین اسم ها در زبان انگلیسی کدامند؟

در اینجا لیست 20 اسم متداول برای انسان در زبان انگلیسی آورده شده است:

 1. Michael

 2. James

 3. John

 4. David

 5. William

 6. Robert

 7. Charles

 8. George

 9. Thomas

 10. Richard

 11. Elizabeth

 12. Mary

 13. Jennifer

 14. Susan

 15. Linda

 16. Sarah

 17. Margaret

 18. Karen

 19. Christine

 20. Lisa

این لیست بر اساس داده های جمع آوری شده از اداره ثبت احوال ایالات متحده آمریکا در سال 2022 تهیه شده است.

البته، این لیست فقط شامل اسم های متداول است. بسیاری از اسم های دیگر نیز در زبان انگلیسی وجود دارد که می توان برای انسان استفاده کرد.

پاسخی بدهید