سیلویا براون درمورد جنگ جهانی سوم چی گفته؟

سیلویا براون، نویسنده و فراروان بین امریکایی، در کتاب های خود پیش بینی کرده بود که جنگ جهانی سوم در دهه 2020 میلادی رخ میدهد. او معتقد است که این جنگ در نتیجه رقابت تسلیحاتی، تغییرات آب و هوایی و گسترش افراط گرایی رخ خواهد داد.

او پیشگویی ها و پیشبینی های زیادی داشت اما برخی از آنها غلط از کار درآمدند.

پیش بینی های براون در مورد جنگ جهانی سوم با انتقاد برخی از کارشناسان مواجه شده است. برخی معتقدند که این پیش بینی ها بیش از حد بدبینانه هستند و احتمال وقوع چنین جنگی بسیار کم است.  در ویدیوی زیر به این موضوع به طور کامل پرداخته شده است:

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید