مدیوم یا واسطه روحی چیست؟

مدیوم یا واسطه روحی فردی است که ادعا می‌کند می‌تواند ارتباط بین ارواح مردگان و انسان‌های زنده را برقرار کند. این ادعاها از زمان‌های قدیم وجود داشته‌اند و در میان بسیاری از فرهنگ‌ها و ادیان رایج است.

مدیوم‌ها روش‌های مختلفی برای برقراری ارتباط با ارواح استفاده می‌کنند. برخی از آنها از ابزارهای خاصی مانند تخته‌های ویجا یا کریستال‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ادعا می‌کنند می‌توانند بدون هیچ ابزاری با ارواح ارتباط برقرار کنند.

انواع مختلفی از واسطه گری وجود دارد، از جمله:

  • واسطه گری ذهنی: در این نوع واسطه گری، مدیوم ادعا می‌کند که می‌تواند پیام‌های روحی را از طریق حس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی یا لامسه دریافت کند.
  • واسطه گری جسمی: در این نوع واسطه گری، مدیوم ادعا می‌کند که می‌تواند ارواح را به صورت فیزیکی ببیند، بشنود یا لمس کند.
  • واسطه گری نوشتاری: در این نوع واسطه گری، مدیوم ادعا می‌کند که می‌تواند از طریق نوشتن با خودکار یا تایپ کردن، پیام‌های روحی را دریافت کند.

اعتقاد به واسطه گری روحی در میان مردم گسترده است. برخی از افراد معتقدند که واسطه گری یک هدیه الهی است، در حالی که برخی دیگر معتقدند که یک توهم یا فریب است.

شواهد علمی برای واسطه گری روحی

هیچ شواهد علمی قطعی برای اثبات وجود واسطه گری روحی وجود ندارد. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده‌اند، نتایج متناقضی داشته‌اند. برخی از تحقیقات نشان داده‌اند که واسطه گری می‌تواند واقعی باشد، در حالی که برخی دیگر نشان داده‌اند که این ادعاها قابل اثبات نیستند.

مخاطرات واسطه گری روحی

واسطه گری روحی می‌تواند خطراتی نیز داشته باشد. برخی از افراد ادعا کرده‌اند که پس از مراجعه به مدیوم‌ها، دچار مشکلات روانی یا جسمی شده‌اند. همچنین، برخی از مدیوم‌ها ممکن است از افراد سوء استفاده کنند و از آنها پول بگیرند.

نتیجه‌گیری

اعتقاد به واسطه گری روحی یک موضوع شخصی است. هیچ شواهد علمی قطعی برای اثبات وجود واسطه گری روحی وجود ندارد، اما بسیاری از مردم به این ادعاها اعتقاد دارند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید