مستند آیا زامبی ها وجود دارند؟

زامبی به طور کلی موجودی غیرواقعی است که اخیرا در سینما و گیم زیاد مطرح شده است، آدمی که مرده است اما هنوز حرکت میکند و در واقع به نوعی ویروس آلوده شده است و برای زنده ماندن به خوردن بقیه نیاز دارد.

اگر کسی را گاز بگیرد او هم به ویروس مبتلا شده و زامبی میشود.

باید بدانید که زامبی به شکلی که در فیلم‌ها نشان داده میشود امروزه وجود ندارد، اما شباهت‌هایی بین بیماری‌هایی مانند هاری یا برخی مواد مخدر به زامبی‌ وجود دارد.

در ویدیوی زیر در این مورد بیشتر گفته ایم:

لینک ویدیو در یوتیوب

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید