مشاهده یوفوهای واقعی

تا به حال برخی از پرونده های یوفو از سوی مقامات رسمی تایید شده اند، یکی از این پرونده ها مربوط به یوفوها در ایران است که سالها پیش در فرودگاه مهرآباد و حوالی آن رخ داد. در ویدیوی زیر به این موضوع پرداخته شده است:

پاسخی بدهید