ملاقات استالین با مسینگ، مردی با قدرت های خاص

در 1940 کمی قبل از حمله ی آلمان به روسیه، ژوزف استالین دستور داد دانشمندان بر روی شخصی به نام ولف مسینگ که دارای قدرت روحی خارق العاده ای بود مطالعه کنند.

مسینگ بعدها مشاهدات خود را در مجلات علمی روسیه شرح داد.

نخستین آزمایش این بود که او به بانکی برود. یادداشتی به صندوق دار بدهد و او را با نیروی اراده وادار 100000 روبل بپردازد. دو شاهد معتبر همراه مسینگ بودند. آنها دیدند صندوقدار دسته های اسکناس را درآورد و به او تسیلم کرد.

مسینگ آنها را در کیفی گذاشت و بانک را ترک کرد. سپس دوباره بازگشت و کیف پول را به صندوقدار باز گرداند تازه آن موقع بود که صندوق دار متوجه شد چه کاری کرده، یادداشت مسینگ تکه کاغذ سفیدی بیشتر نبود.

ولف مسینگ قادر به خواندن افکار دیگران، پیشگویی آینده و تحمیل اراده خود بر دیگران بود.

او در هنگام جنگ دوم از آلمان به روسیه گریخت. جان او در خطر بود. نه فقط به دلیل اینکه او یهودی بود، بلکه پیشگویی کرده بود اگر آلمان به شرق حمله کند هیتلر نابود خواهد شد.

هیتلر به پیشگویی اعتقاد داشت. در روسیه استالین تصمیم گرفت قدرت روحی او را بیازماید. آزمایش مشکلی بود.

مسینگ می باید بتواند به خانه ی ییلاقی استالین بدون برگ عبور وارد شود این محل توسط پلیس مخفی و محافظان بشدت محافظت می شد.

یک روز در حالی که استالین در دفتر کارش نشسته بود، مردی با خونسردی وارد خانه شد. تمام قراولان و پیشخدمت ها با احترام کنار رفتند. او به اتاق استالین وارد شد.

استالین با حیرت سر بلند کرد. مسینگ کاری کرده بود محافظان استالین تصور کنند او لاورنتی بریا رئیس پلیس مخفی روسیه است گرچه کوچکترین شباهتی وجود نداشت.

منبع: کتاب سفر به ناشناخته ها، نیروهای اسرار آمیز بشر – تالیف: کالین ویلسون

پاسخی بدهید