پادکست درس گفتاری از متافیزیک

بخشی از ویدیوی امیا در یوتیوب اسرار ماورا https://www.youtube.com/@asrarmavara

شما در این ویدیو، کاربرد متافیزیک در علوم غریبه را متوجه خواهید شد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید