چرا در طلسم و جادو، اسم شخص و اسم مادرش رو استفاده میکنن؟

شاید براتون سوال شده باشه که چرا از اسم مادر شخص، در علوم غریبه و کارهایی مثل دعا و طلسم استفاده میکنن؟

این کار در علوم غریبه عربی و یهودی انجام میشه اما در علوم غریبه هندی از اسم شخص و اسم پدرش استفاده میکنن.

دلیل این کار ماورایی نیست و بیشتر به خاطر مشخص شدن نَسَب اون شخصه.

مهم بودن اسم شخص و مادرش، به باور یهودیان برمیگرده. اونا نژاد رو از مادر میدونن به همین خاطر، فقط افرادی یهودی محسوب میشن که مادرشون یهودی باشن. مثلا یوری گلر که توی اسرائیل به دنیا اومده یهودی نیست چون مادرش انگلیسیه.

حالا چون یهودیا اصل و نسب یه فرد رو وابسته به مادرش میدونستن، این موضوع رو وارد مکاتب جادویی شون کردن. بعد هم اعراب به علت نزدیکی این موضوع رو تقلید کردن. حتی حروف ابجد عربی هم دقیقا به ترتیب الفبای عبری هست.

اما چرا اینقدر مادر رو مهم میدونستن؟

چون اون زمان آزمایش ژنتیک نبوده و در جوامع کوچیک اون زمان، وقتی دوران بارداری و زایمان مادری رو میدیدن، کاملا از بچه هاش مطمئن بودن اما از اینکه پدر اون بچه واقعا چه کسی باشه به اندازه اینکه مادرش کی هست، مطمئن نبودن. در نتیجه احتمال اینکه رابطه مادر و فرزندی درست تر باشه بیشتر بود تا اینکه رابطه پدر و فرزندی درست باشه.

ادامه در ویدیوی زیر:

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید