چطور جذاب تر باشیم؟ روانشناسی جذابیت

هیچ کسی محل، تاریخ تولد، خصایص نژادی و مقام و موقعیت اجداد خود را تعیین نکرده است و هیچ کسی نتوانسته در ترکیب ساختمان بدنی اش دخالت کند اما همه میتوانند ظاهر خود را بهتر و هماهنگ تر و جذاب تر کنند.

در مورد صورت، کسب آرامش به عضلات صورت، انبساط و راحتی میدهد. با حفظ آرامش، فعالیت چین های صورت که در اشخاص عصبانی منجر به بروز چروک های زودهنگام میشود تا حد زیادی کاهش می یابد.

رژیم غذایی صحیح در حفظ نشاط و تازگی پوست صورت موثر است و سرانجام، پرورش نگاه، ب هصورت لطافت و نفوذ خاصی میبخشد. خطوط صورت شکل و تناسب اعضای صورت هرچه باشد مسلم است که چره ای آرام و با نگاهی نافذ و مصمم، اثر بسیار مطبوعی در اطرافیان دارد.

البته اشخاصی هم هستند که نواقص چشمگیری در صورت دارند که شاید فقط با عمل جراحی قابل اصلاح باشد اما این نواقص از لحاظ شخصیتی و معنوی در حدی نیستند که لازم باشد اهمیت خاصی برایشان قائل شد.

هر فردی اعم از اینکه قامتی بسیار بلند یا ظریف و کوچک داشته باشد میتوان در ساختار بدنی خود به خصوص در قسمت سینه تا حدودی هماهنگی ایجاد کند و عضلات خود را پرورش دهد.

کافی است کسی اراده کند و ورزش های به خصوصی را انجام بدهد. به فرض اینکه بسیار غول پیکر یا برعکس کوتوله باشد باز هم میتواند با ورزش های مخصوص و بدنسازی وضع خود را اندکی بهبود ببخشد.

حتی اگر دچار نقص بدنی هستید باز هم بدانید که اگر عوامل دیگر را بر اساس اصول تلقین پروش بدهید، این نقص جسمانی هم تاثیر کمی در نفوذ شخصی شما خواهد داشت.

ذهن روشن بین، بیان شیرین، اعتماد به نگاه و رفتار برای بدست آوردن جذابیت و نفوذ بر دیگران کافی است.

خود را همانطور که هستید بپذیرید. اما در مورد پوشش باید لباسی را برای خود انتخاب کنید که متناسب با اندام و محیط باشد. از شتاب زدگی و دلهره دوری کنید و نگذارید باطن شما را خسته و عصبانی کند.

از شب قبل برای روز بعد برنامه ریزی کنید. شخص آرامی که رفتاری منظم و بدون شتاب دارد، امواج آرامی را از خود ساطع میکند و در نتیجه اثرات نیکویی برا اطرافیان خود میگذارد.

اشخاصی که طبع متغیر دارند و اغلب اوقات دستخوش ناشکیبایی و خشم میشوند به محض برخورد با کوچکترین مشکلی از کوره در میروند و درست مخالف رفتاری عمل میکنند که در نفوذ شخصی باید به کار ببرند.

منبع: کتاب مانیتیسم شخصی – نوشته: پل ژاگو

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید