چگونه علفهای هرز رشد می کنند؟

در حقیقت چیزی به نام علف هرز وجود ندارد. هنگامی که زارعی دانه هایی را می کارد امیدوار است که محصول با ارزشی را تولید کند، بنابراین هر گیاه دیگری را که در مزرعه اش رشد نموده و مزاحم محصول او شود علف هرزه می نامد.

اصولا” علفهای هرزه گیاهان زیان آورند. بعضی از آنها برای گاو و اسب سمی هستند و برخی دیگر از آفتاب، خاک، مواد معدنی و آب استفاده کرده و در نتیجه به محصول اصلی ضرر می زنند. یا اینکه بعضی از آنها مثل انگل عمل کرده و یا در مقابل حشرات یا امراض نباتی، نقش میزبان را دارند و بنابراین موجبات زیان و خسارت را فراهم می سازند.

علف های هرزه از راههای مختلفی زیاد شده و گسترش پیدا می کنند. بعضی از آنها با علوفه، با گرد و خاک، زباله و در کود حیوانی از محلی به محل دیگر منتقل می گردند.

لیکن بیشتر علفهای هرزه که باعث این همه مزاحمت و ناراحتی بشوند ، فقط در اثر بی دقتی و غفلت انسان توسعه پیدا نمی کنند بلکه خود دارای وسایلی هستند که با آنها تخم خود را منتشر می سازند.

بعضی از علفهای هرزه، چنان به مقادیر زیادی تخم تولید می کنند که به نظر می رسد به هر حال قسمتی از آنها عملا” تحت هر شرایطی زنده بمانند. یا اینکه بعضی علفهای هرز هم دارای برجستگی های شاخه ای شکل و موی مانندی بر روی دانه ها و میوه های خود می باشند که این شاخه ها موجب می شوند که باد، دانه را به مسافتی قابل توجه حمل کند.

این قبیل علفهای هرزه عبارتند از نوعی علف شبیه ترشک، بوته یا خار و علف هرزه ای که دارای گل زرد بوده و به تخم آن قاصد گفته می شود.

همچنین انواع دیگری از علف هرزه هستند که روی تخم آنها چنگک یا برآمدگی های تیزی قرار دارد که با کمک آنها، تخم در داخل پشم جانوران یا به لباس انسان منتقل شده و بدین وسیله در سرزمین های تازه منتشر می گردد.

بعضی از موفق ترین این علف های هرزه حتی احتیاجی ندارند که از طریق تخم گسترش پیدا کنند، زیرا آنها دارای یک نوع ریشه های زیر زمینی هستند که شاخه هایی را بطور عمودی از زمین خارج می سازند و اگر ریشه زیر زمینی قطع شود، این شاخه های عمودی خود به گیاهانی جداگانه تبدیل می شوند.

به علت زیان و خساراتی که این علف های هرزه می رسانند بشر پیوسته در کنترل و مبارزه علیه آنها کوشش می کند. امروزه انواع مختلف مواد شیمیایی وجود دارد که برای معدوم کردن علفهای هرزه یا جلوگیری از رشد و نمو و پیدایش آنها تهیه شده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید