چگونگی کشف منشور کورش

به هنگام کاوش ها در محوطه باستانی بابل (1882 _ 1879 ) باستان شناسی به نام «هرمز رسام» یک استوانه سفالین کوچک یافت که شامل یک نوشته از کورش بزرگ بود. جنس این استوانه از گل رس و ابعاد آن شامل 23 سانتیمتر طول و 11 سانتیمتر عرض می باشد. استوانه دارای 40 سطر به زبان اکدی و به خط میخی بابلی است.

این سند که گویای رفتار بزرگ منشانه کورش در برخورد با مغلوبین است، امروزه به عنوان نخستین منشور حقوق بشر ذهن جهانیان را به خود معطوف ساخته است. این منشور در سال 1971 توسط سازمان ملل متحد به تمام زبان های رسمی سازمان منتشر گردید.

استوانه یافت شده در موزه بریتانیا در شهر لندن نگه داری می شود. در سال 1975 «ریشارد برگر» بخشی از یک لوحه استوانه ای که آن را متعلق به نبونید می دانستند، پاره ای از استوانه کورش بزرگ و سطرهای 37 تا 45 آن دانست و از این رو، این قسمت که در دانشگاه ییل آمریکا نگهداری می شد به موزه لندن منتقل و به استوانه اصلی پیوست گردید.

منبع: کتاب منشور كوروش، اميرحسين حكمت‌نيا، اديان بزرگ، حسين توفيقي

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید