کتاب اعتماد به نفس | افزایش خودباوری

قسمتی از کتاب اعتماد به نفس نوشته مایکل اسکات کی را با هم میخوانیم، با این خودآموز اعتماد به نفس خودتان را افزایش دهید و به خودباوری برسید.

سالهاست که خود را مورد سرزنش و خرده گیری قرار داده اید و نتیجه ای برای شما به دنبال نداشته است. خودتان را تایید کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد.

میزان خود باوری شما عبارت است از این که شما چقدر برای خود ارزش قائل هستید، اگر سطح خود باوری شما پایین است به احتمال زیاد سالها نسبت به خود سخت گیر بوده اید.

هربار که دست به کاری میزنید خودتان را کوچک میشمارید و ارزش کار خود را نادیده میگیرید.

در این مورد فکر کنید: حتی وقتی کاری را به درستی انجام میدهید شما از خودتان انتقاد میکنید و به این می اندیشید که چگونه به نحو بهتری میتوانستید آن کار را انجام بدهید.

وقتی کاری را اشتباه انجام میدهید احساس میکنید که هرگز نمی توانید هیچ کاری را درست انجام بدهید و دائم خود را بی ارزش و کوچک جلوه میدهید.

مساله این است که وقتی شما نسبت به خود احساس بدی دارید و خودتان را تحقیر میکنید و دست کم میگیرید روند و روش فکری خود را به شکل نامطلوبی خدشه دار میکنید.

این امر منجر میشود که ذهنیت شما با افکار منفی بسته شود و روش فکری شما همواره در جهت منفی سوق گیرد.

وقتی مدام به خود تلقین میکنید فردی بی کفایت و بی ارزش هستید، نتیجه چیزی جز این نیست که به شما احساس حقارت و سرخوردگی دست دهد و خود را در انجام امور ضعیف و ناتوان یابید.

پر واضح معلوم است که داشتن چنین رویکردی نسبت به خود هیچ گرهی از مشکلات شما باز نمیکند.

اگر شما در سایه خودسازی و در مسیر خودباوری گام بردارید و آن را افزایش دهید مشکلات و دشواری ها رنگ می بازند و درک شما از زندگی و خودتان در مسیر بهتر شدن تغییر میکند و به انسانی توانمند تبدیل میشوید که هیچ سدی در زندگی نمیتواند شما را متوقف کند.

خودباوری

هیچ چیز به اندازه نظر شما درباره خودتان حائز اهمیت نیست. به خودتان در آینه نگاه کنید. احساس شما در مورد شخصی که در آینه به شما نگاه میکند چگونه است؟

اگر نظر خوبی نسبت به خود دارید و خود را به رسمیت می شناسید به طور قطع شروع به دوست داشتن بیشتر خود خواهید کرد.

مطمئن باشید این موضوع به نوبه خود به بهبود کیفیت زندگی شما منجر خواهد شد.

خودباوری بالا به این معنی است که شما یاد میگیرید خودتان را دوست داشته باشید.

وقتی شما نسبت به خودتان نظر خوبی داشته باشید شما به سراغ چیزهایی که شایسته شما نیست نخواهید رفت. وقتی شما میدانید فردی قوی با کفایت و عالی هستید، مطمئنا برای چیزهای بهتر و در راستای بهتر شدن گام برخواهید داشت.

بدیهی است هنگامی که در راستای تحقق اهداف خود به موفقیت دست می یابید، احساس خوبی در مورد خود پیدا خواهید کرد که متقابلا سبب افزایش خودباوری شما نیز میشود.

شما شادتر و آرامتر میشوید. خودباوری باعث میشود شما به خود ببالید و افتخار کنید.

آرام و به تدریج منتقد درونی خود را خاموش کنید

منتقد درونی شما در واقع همان ندای منفی درون شماست. این منتقد به دلیل شیوه منفی مدیریتی که شما نسبت به خود پیش میگیرید در ذهن شما به وجود می آید.

منتقد درونی شما دلیل اصلی ضعف در خودباوری شماست.

برای بدست آوردن اعتماد به نفس کافی جهت رهاسازی قدرت ضمیر ناخودآگاه و مدیریت صحیح زندگی ، نیاز است شما منتقد درونی خود را ساکت کنید و سپس آن را به آرامی از سیستم ذهنی خود حذف کنید.

تا زمانی که وجود مشکلی را تصدیق نکنید و آن را نپذیرید نمیتوانید آن را رفع کنید.

ایجاد لیست جهت افزایش خودباوری

این لیست شامل علایق و تمام چیزهایی که شما دوست دارید میشود.

همچنین تمام مواردی هم که شما از آنها خوشتان نمی آید را هم شامل میشود.

دقت کنید که بخش عمده ای از دلیل قدرتمند بودن منتقد درونی شما این است که شما همیشه روی نکات منفی خود تمرکز میکنید.

اگر شروع به تایید و حمایت از نکات مثبت خود کنید بی هیچ تردیدی ویژگی های زیادی را بدست خواهید آورد که باعث میشود احساس خوبی نسبت به خود و زندگی داشته باشید.

برای انجام این کار دفتری بردارید و در یک صفحه ، دو ستون ایجاد کنید.

در یک طرف نقاط قوت و در طرف دیگر نقاط ضعف خود را بنویسید.

حداقل به 10 نقطه قوت و ضعف فکر کنید.

به احتمال زیاد در پیدا کردن نقاط ضعف خود مشکلی نداشته باشید ولی در مورد ویژگی های مثبت خود دچار مشکل باشید….

منبع: کتاب اعتماد به نفس نوشته مایکل اسکات کی

پاسخی بدهید