آیا کمتریل یا رد شیمیایی موجب بیماری میشود؟

 یکی از تئوری های توطئه که از امریکا هم شروع شده است، کمتریل پاشی یا رد هواپیماهاست. در امریکا چون تعداد هواپیماها زیاد است و تعداد زیادی از آنها در آسمان حرکت میکنند، رد بیشتری هم در آسمان دیده میشود و باعث شده است که عده ای بترسند.

همیشه هم ترس در نبود دانش تبدیل به توهم و خیال بافی میشود. حتی برخی دلیل شیوع کرونا را این عامل میدانند!

تئوری توطئه کمتریل، حداقل در 30 گذشته در امریکا مطرح بوده و در شبکه های اجتماعی، بازدید جذب کرده است.

اما هنوز تاییدی بر خطرناک بودن رد هواپیماها ارائه شده است. تحقیقات علمی و نمونه گیری هایی در این مورد انجام شده است و نشان داده است که این رد خطرناک نیست.

ضمن اینکه این اتفاق در همه کشورها رخ میدهد و معنی ندارد همه حکومت ها ضمن اینکه مدام تشویق به فرزند آوری میکنند و برای سلامتی شهروندان هزینه میکنند، بخواهند مردم خود را بیمار کنند یا بکشند! و اگر واقعیت بود باید بتوان از آن نمونه گیری کرد و آن را ثابت کرد.

سالهاست انواع تئوری های توطئه مطرح میشوند، شکست میخورند و جای خود را به تئوری توطئه بعدی میدهند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x