کور رنگی یعنی چه؟

رنگهای اصلی عبارتند از: 1 _ قرمز 2 _ سبز 3 _ بنفش یا 1 _ زرد 2 _ آبی 3 _ قرمز

رنگهای اصلی یعنی چه؟ یعنی آنکه شما با مخلوط کردن آنها می توانید هرگونه رنگ دیگری را به دست آورید.

مثلا” اگر بخواهید با در دست داشتن رنگ قرمز _ سبز _ بنفش ، رنگ زرد را درست کنید، کافی است که رنگ قرمز و سبز را به میزانی معین، بهم بیامیزید تا از آن رنگ زرد بدست آید.

رنگ آمیزی گلها در طبیعت نیز از بهم آمیختن مواد رنگی سه رنگ اصلی ( زرد _ آبی _ قرمز) پدید آمده است.

در فصل پیش گفتیم که سلول های مخروطی شکلی که در وسط شبکیه چشم قرار دارند، در برابر رنگ قرمز، سبز و بنفش تحت تأثیر قرار می گیرند و در نتیجه چشم ما بوسیله ی این سه رنگ اصلی است که می تواند همه ی رنگها را در طبیعت تشخیص بدهد.

بنابراین، می توانید خود حدس بزنید که علت کوررنگی چیست و چگونه شخصی پیدا می شود که نمی تواند برخی از رنگها را ببیند.

بدیهی است که در این صورت مثلا” اشعه ی قرمز به چشم او می تابد ولی نمی تواند آن قسمت خاص از شبکیه را که باید در برابر نور قرمز متأثر شود، تحت تأثیر قرار بدهد. در عوض، اعصاب مربوط به رنگ سبز در برابر آن نور تحت تأثیر قرار می گیرند و در نتیجه، انسان رنگ قرمز را خاکستری مایل به زرد، مشاهده خواهد کرد.

کسی که اینگونه باشد به او می گویند که نسبت به رنگ قرمز، کوررنگ است. ولی البته می تواند که رنگهای آبی، زرد و بنفش را ببیند.

گاهی ممکن است میزان کوررنگی بسیار جزئی باشد. کشف این موضوع بسیار پیچیده است و حتی خود انسان نیز متوجه آن نخواهد شد.

کسی را که مثلا” نسبت به رنگ قرمز کور رنگ است می توان تعلیم و تمرین داد تا رنگ قرمز را بشناسد. یعنی جلوه ی خاصی که رنگ قرمز در ذهن او دارد، او را به بیان قرمز واقعی توانا سازد.

منبع: کتاب به من بگو چرا- جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x