3 سیجیل قدرتمند جذب ثروت، جذب عشق و قدرت بدنی

لینک ورود به بازی همستر

در ویدیوی زیر سه سیجیل قدرتمند به شما آموزش داده میشود که با ترسیم آن و نگه داشتنش در نزدیک خود میتوانید به سه خواسته مرتبط با این سیجیل ها یعنی: جذب ثروت، جذب عشق و افزایش قدرت بدنی و شجاعت برسید. این سیجیل ها روی چند نفر تست شده اند و جادو یا دعانویسی نیستند بلکه نوعی سابلیمینال تصویری هستند که زیر مجموعه سیجیل محسوب میشود.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید