پرونده های حل نشده: پدیده عجیب نورهای هسدالن

امروز به یکی از عجیب ترین اتفاقات جهان به نام نورهای هسدالن میپردازیم.

نوامبر سال 1981 برای ساکنان دره هسدالن شروع مشاهده پدیده ای تابناک و عجیب بود.

این دره با طولی در حدود 12 کیلومتر در بخش مرکزی نروژ و در نزدیکی مرز سوئد واقع است.

نورهایی عجیب گاهی تا 4 بار در روز در پایین افق و در امتداد کوه ها یا بر بام خانه ها دیده میشدند.

 

پاسخی بدهید