هیپنوتیزم برای مشکل وسواس و افراد وسواسی

در این مطلب یک اتفاق واقعی در مورد درمان یک زن وسواسی با هیپنوتیزم از کتاب اسرار هپینوتیزم میخوانیم.

پزشک یک زن وسواسی به معنای کامل را نزد متخصصان هیپنوتیزم فرستاد تا با این روش درمان شود.

ظاهرا هیچ چیز قادر نبود وسواس او را درمان کند.

به همین دلیل مجبور بود یک کار را به دفعات انجام دهد.

برای مثال او در ماشین را می بست و بارها برای اطمینان از بسته شدن درآن را امتحان می کرد.

اغلب هنگام عبور از تقاطع ها، ناگهان ترمزمی کرد.

طوری که صدای شدید ترمز باعث می شد تا رانندگانی که پشت سر او قرار داشتند، دشنامش دهند.

با هپنوتیزم، افکار این خانم وسواسی متمرکز شد.

 پس از تمدد اعصاب، ناگهان همه چیز را به یاد آورد.

گذشته زن وسواسی

زمانی که بچّه بود و به دوران بلوغ نزدیک می شد، بسیار فراموشکار و شلخته بود.

کلماتی مانند (مواظب باش) و (فراموش نکن) دائما از زبان مادرش شنیده می شد.

حتی مادرش گاهی با فریاد این جملات را یادآوری می کرد.

مخصوصا وقتی دخترک فراموشکار به مدرسه می رفت.

یک روز صبح ، هنگام عبور از تقاطع ، وقتی به نیمه ی راه رسیده بود ، حرف‌های مادرش را به خاطر آورد که می گفت چیزی را فراموش کرده است.

به همین دلیل ، به دور خود چرخید تا برگردد .

ولی پس از آن که بهوش آمد خود را در بیمارستان بستری یافت.

این است نتیجه ی فراموشکاری ، این سخنی بود که مادرش در موقعیتی سرشار از نگرانی و هیجان برای دخترش ایراد کرد.

از آن روز به بعد ، این خانم شدیداً از فراموشکاری می‌ترسید.

پس از آن که حقایق برایش روشن شد ، درمان هیپنوتیزمی به تدریج در او تأثیر گذاشت .

او در حال حاضر ، نه تنها از دست وسواس خلاص شده بلکه یک خانم منظم هم به شمار می آید .

قسمتی از کتاب : اسرار هیپنوتیزم، نوشته: س.ج.وان پلت، ترجمه محمدرضا آل یاسین

پاسخی بدهید