ماجرای مکان ممنوعه ای به نام اسکین واکر 😱

در امریکا مکانی ممنوعه وجود دارد به نام اسکین واکر. این مکان در ایالت یوتا قرار گرفته است و تا به حال از سوی مردم گزارشاتی درمورد یوفو و موجودات عجیب به دست آمده است.

این مکان در گذشته متعلق به قبیله ای سرخپوستی به نام ناواجو Navajo بود.

در افسانه های بومی امریکا، اسکین واکر نام نوعی جادوگر است که توانایی تبدیل شدن به حیوانات را دارد و گفته شده است که اهالی این قبیله اسکین واکر بوده اند.

بعد از حمله اروپاییان به امریکا، بسیاری از سرخپوستان این مکان را ترک کردند و این مکان تبدیل به یک مکان متروکه شد.

تا سال 1882 این منطقه خالی از سکنه، جای مناسبی برای گله داران بود. بنابراین چندین گله دار به این منطقه آمدند اما خیلی زود مجبور به ترک آنجا شدند در حالی که بیشتر از نیمی از گله خود را از دست داده بودند.

طبق گفته آنها، موجودی شبیه گرگ به گله حمله ور شده و بیشتر گله را خورده است.

سالها گذشت و منطقه اسکین واکر روز به روز بدنام تر شد. تا اینکه در سال 1994 دو محقق در یک کلبه در نزدیکی اسکین واکر ساکن شدند تا درمورد آنجا تحقیق کنند. آنها مدعی شدند که انرژی بسیار عجیب و ترسناکی در آن منطقه وجود دارد که میتواند انسان را دیوانه کند.

آنها همچنین یک شیء پرنده در آنجا رویت کردند و توانستند از آن فیلم بگیرند.

اما این دو نفر هم نتوانستند سر از راز این مکان درآورند.

هر بار که عده ای از دامداران ، گله خود را به این مکان آورده اند، باعث نابودی گله شده اند. گفته میشود که در صد سال اخیر حدود هزار رأس دام، در این منطقه تلف شده است.

همچنین سه فرد در این مکان کشته شده اند.

اکنون دولت امریکا اطراف این مکان را حصار کشیده است و به مردم اجازه ورود به آنجا را نمیدهد.

ممنوع شدن این مکان باعث شد از سوی مردم شایعات بیشتری درباره آن شکل بگیرد. برخی میگویند دولت امریکا در اینجا مشغول آزمایش روی موجودات ناشناخته است و برخی میگویند این منطقه به دست سازمان دارپا اداره میشود.

نظر شما در مورد این مکان ترسناک چیست؟ آیا چیزهایی که درمورد آن میگویند واقعیت دارد؟

پاسخی بدهید