اثر رینگلمن به زبان ساده

ماجرای کشف اثر رینگلمن یا تنبلی گروهی از این قرار است که دانشمندی فرانسوی به نام ماکسیمیلیان رینگلمن در سال 1913 کشف کرد وقتی دو اسب یک گاری را میکشند، قدرتشان دوبرابر زمانی که یک اسب گاری را میکشد نیست!

این کشف منجر به فهمیدن این موضوع شد که افزایش تعداد اعضای گروه، لزوما به معنای بالا رفتن راندمان نخواهد بود.

در واقع در یک گروه، افراد پتانسیل کامل خود را بروز نمیدهند.

در یک مسابقه طناب کشی هرچقدر تعداد افراد تیم، بیشتر باشد، تک تک افراد بازدهی کمتری دارند و به اندازه کمتری تلاش میکنند.

اگر دو نفر در یک تیم طناب کشی حاضر شوند هر یک تا 93% توان خود را به کار خواهند گرفت. اگر طناب کشی بین گروههای سه نفره انجام شود هر یک از اعضاء تیم  85% توان خود را به کار خواهد گرفت، این عدد در مورد یک تیم هشت نفره برای هر فرد تنها 49% خواهد بود!

اثر رینگلمن پیامدهای آموزنده ای برای مدیران دارد.

افراد در گروه این تصور را دارند که جای آنها را دیگران پر میکنند در نتیجه به اندازه کافی تلاش نمیکنند.

همچنین تنبلی در گروه بیشتر بروز پیدا میکند.

آزمایشی که برای بررسی این اتفاق انجام شد از این قرار بود که افراد را به صورت چشم بسته مورد تست در مسابقه طناب کشی قرار دادند و به آنها گفته شد که یک بار به صورت انفرادی و یک بار در گروه قرار دارند، در صورتی که هر دو بار تنها بودند. اما در دفعه دوم که خیال میکردند، در گروه هستند، قدرت کمتری برای کشیدن طناب اعمال کردند.

پاسخی بدهید