برنامه ریزی مثبت و برنامه ریزی منفی ضمیر ناخودآگاه

تمام مطالبی که به بچه ها گفته می شود، آنچه که به ما گفته شده و آنچه که در 5 یا 6 سال اول عمرمان بر ما  می گذرد، پشتوانه اساسی و اصلی محتوای برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه ما را تشکیل می دهد.

اگر مطالب صحیح، درست، اخلاقی اجتماعی و مردمی به  کودک گفته شود، او در آینده فردی درستکار، صالح، با وجدان و با روحیه مردمی خواهد شد و اگر مطالب نادرست، زشت، ضد اخلاق، خرافاتی و ضد مردمی به او ارائه شود یا در اطراف خود آنها را مشاهده کند، فردی بزهکار، زشتکار، بی وجدان و ضد  جتماعی… خواهد شد.

اثر صحبتها و رفتارهایی که بچه ها در کوچکی می شنوند یا می بینند، مشابه تلقیناتی است که در یک نوجوان یا فرد بالغ به صورت هیپنوتیزم القا یا ارائه می شود.

 شما می دانید مردم به کودکان چه چیزهایی می گویند؟

 کافی است در کوچه و خیابان، در فروشگاهها، مغازه ها، و…به حرفهایی که پدرها و مادرها عابرین به بچه ها می گویند و در ضمیر ناخودآگاه کودک ضبط می شود توجه کنید.

متاسفانه در غالب موارد، این حرفها، تلقیناتی منفی و مخرب هستند.

تصور کنید برخی از عبارات زیر که به بچه ها گفته می شوند، اگر در حالت هیپنوتیزم حتی به یک انسان بالغ گفته شود، چه نتایج مصیبت باری به بار خواهد آورد.

با کمال معذرت بعضی از این جمله ها را بیان می کنیم :

  • تو چه بچه احمقی هستی !
  • تو هیچ وقت آدم نمی شوی!
  • حتی یک دفعه شده که در زندگی حرف راست بزنی؟
  • تو باید از کارهایت خجالت بکشی !
  • خفه شو، نفهم، بی عرضه!
  • تو چقدر بچه رذل و کثیفی هستی!
  • تو باعث خجالت و شرمندگی ما هستی!
  • تو در زندگی هیچی نمی شوی !
  • هیچ کس ترا دوست ندارد!
  • هیچ کس حوصله ندارد به حرفهای مزخرف تو گوش بدهد!

تمام این مطالب در ضمیر ناخودآگاه بچه ضبط می شوند و از آنجایی که این کودک معصوم قدرت قضاوت و ارزشیابی ندارد، تمام آنها را به صورت دربست می پذیرد و رفتار و حرکات او براساس این الگوهای فکری و رفتاری تنظیم و بعد ارائه می گردند.

واضح است که این بد آموزیها و بدرفتاری هایی که در قبال بچه ها اعمال می شود، در ضمیر آنها ضبط می گردد و وقتی که بزرگ شدند ، آثار منفی آنها ظاهر می شود.

منبع: کتاب هیپنوتیزم علمی نوین، تالیف: ریچارد شروت، ترجمه: دکتر رضا جمالیان

پاسخی بدهید