آزمایش آونگ فوکو چیه؟

آزمایش آونگ فوکو یک آزمایش فیزیکی است که نشان می‌دهد که زمین در حال چرخش حول محور خود است. این آزمایش توسط فیزیک‌دان فرانسوی لئون فوکو در سال ۱۸۵۱ انجام شد. او یک آونگ سنگین را از سقف گنبد پانتئون در پاریس آویزان کرد و مشاهده کرد که جهت نوسان آن به تدریج تغییر می‌کند.

این تغییر به دلیل چرخش زمین بود که باعث می‌شد که کف گنبد در حال حرکت باشد. برای دیدن تصویر متحرک از حرکت آونگ فوکو می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

آونگ فوکو در برخی مراکز علمی و رصدخانه های ایران نیز وجود دارد که من در دورانی که دانش آموز بودم کارکرد آن را از نزدیک دیدم.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید