آزمایش کاوندیش چیه؟

آزمایش کاوندیش یک آزمایش فیزیکی است که نشان می‌دهد که چگونه می‌توان نیروی گرانش بین اجسام را در آزمایشگاه اندازه‌گیری کرد. این آزمایش توسط هنری کاوندیش، دانشمند بریتانیایی، در سال ۱۷۹۷ انجام شد. او با استفاده از چهار گلوله سربی و یک ترازوی پیچشی، مقدار ثابت گرانش و جرم زمین را به دست آورد1. این آزمایش بسیار مهم و تاریخی بوده و پایه‌ای برای فهم عمق ترین قوانین فیزیک شده است. برای دیدن تصویر از ترازوی پیچشی کاوندیش می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید