آیا اثر انگشت دو شخص با هم یکسان است؟

در رمانها و فیلم های سینمایی یا تلویزیونی بسیار دیده اید که با پیدا کردن اثر انگشتان تبهکاری او را شناخته و دستگیرش کرده اند.

اثر انگشت در وقایع جنایی یک دلیل مثبت به شمار می رود و هرگز ممکن نیست در آن اشتباهی رخ دهد.

حتما” می پرسید چرا؟ ما هم اکنون دلیلش را برایتان بازگو می کنیم.

به سر انگشتان خود نگاه کنید. در آنجا شبکه ای از خطوط برجسته را مشاهده خواهید کرد. نقش این خطوط در هر شخصی به گونه ای خاص خود اوست و هرگز آن را در سر انگشت دیگری پیدا نخواهید کرد. پس این راست است که هرگز نمی توان دو انسان را پیدا کرد که خطوط سر انگشتهایشان با هم یکی باشد.

از این مهمتر آنکه این نقش تا آخر عمر هرگز تغییر نمی کند.

اگر روزی سر انگشت کسی بسوزد و بر اثر سوختگی زیاد خطوط آن ناپدید شود، پس از التیام زخم و خوب شدن انگشت، دوباره همان نقش و خطوط نخستین ظاهر می گردد.

خطوط سر انگشت بنحوی در هم پیچیده و نقشهای گوناگونی پدید آورده اند که یک متخصص می تواند برای هر اثر انگشتی، صد صفت بارز و تعیین کننده، بیان کند.

اکنون به فهرست بایگانی انگشت نگاری در شهربانی مراجعه می کنیم. می بینیم برای پیدا کردن دو نفری که فقط انگشت اشاره شان در دو صفت شبیه هم باشد، باید دست کم اثر انگشتان 16 نفر را بررسی کنند. آنگاه برای یافتن آن دو نفری که می خواهیم فقط اثر یک انگشتشان در سه صفت شبیه هم باشد، باید آن را در میان 64 نفر جستجو کنیم.

بنابراین، می بینید که پیدا کردن اثر انگشت دو نفر که از هر جهت (یعنی در تمام آن صد صفت مشخصه) مانند هم باشد، چیزی محال است. یعنی برای پیدا کردن چنین چیزی باید اثر انگشتان همه افراد روی زمین را از چهار میلیارد سال پیش، بررسی کنیم. تازه اگر موفق شویم، این برای یک انگشت کافی خواهد بود. در حالی که هر یک از ما دارای ده انگشت می باشیم.

این براستی اعجاز آفرینش است که برای هر فردی اثر انگشتی مخصوص خود او قرار داده است. خطوط سر انگشتان در سراسر زندگی ما باقی می ماند و هرگز تغییری در آن رخ نمی دهد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x