آیا جبر است یا اختیار؟ جواب بالاخره معلوم شد!😮

در این ویدیو آخرین نتایج در مورد جبر و اختیار گفته شده است. اگه میخواهید بدانید که ما اراده آزاد داریم یا نه، در این ویدیو پاسخ شما داده شده است. نیاز است با ذهن باز به تماشای این ویدیو بشینید و به آنچه گفته میشود خوب دقت کنید.

پاسخی بدهید