آیا جزر و مد اقیانوس مفید است؟

اگر شما تا به حال تعطیلات خود را در کنار دریا گذرانده اید، بایستی فرق بین جزر و مد را ملاحظه کرده باشید در برخی از قسمت های جهان اختلاف ارتفاع بین طغیان کامل آب و سطح معمولی غیر طغیانی آن، تا 40 پا می رسد.

آشکار است که این حرکت آب خود منبع عظیمی از نیرو یا انرژی مصرف نشده بشمار می رود. بنابراین اگر آنرا مهار می کردند، همانطوری که آب آبشارها و رودخانه ها را مهار می کنند، نیرو حاصله میتوانست بسیار زیاد باشد.

فرانسوی ها در بهره برداری از نیروی جزر و مد پیش قدم بوده و در طرح عظیم هیدروالکتریک خود در نزدیکی سن مالو از این نیرو استفاده می کنند. سد نستلینگ که در انتهای شبه جزیره ی کوتنتین، بین دینار و سن مالو واقع است، می تواند از نیمی از مقدار برآورده شده 56 میلیون اسب نیرو که از طریق کانال بوسیله جزر و مد اقیانوس اطلس تولید می گردد، بهره برداری کند.

تعداد 24 ایستگاه مولد نیرو که در سد مزبور ایجاد گردیده در یک زمان آغاز به کار نموده و سالانه مقدار 540 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می کنند. البته این مقدار نیروی برق تولیدی کمتر از میزان تولید برق مجتمع های هیدروالکتریک ساخته شده بر روی رودخانه های بزرگ اروپا می باشد ولی تا حد زیادی مطمئن تر است زیرا جزر و مد اقیانوس تحت تأثیر شرایط نامناسب جوی قرار نمی گیرد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید