آیا حیوانات رنگ را تشخیص می دهند؟

جهان گرداگرد ما همه رنگ آمیزی شده و ما آنقدر رنگ در اطراف خود می بینیم که دشوار است تصور کنیم که موجودات دیگر، دنیا را بی رنگ می بینند.

حیوانات که نمی توانند با ما سخن بگویند، پس ما از کجا بفهمیم که آیا آنها نیز رنگها را می بینند یا نه؟

برای پاسخ به این سؤال، دانشمندان آزمایشهای بسیاری انجام داده اند. تنها روی زنبور عسل، صدها آزمایش انجام گرفته است. زیرا دانستن این نکته جالب بود که بدانند آیا زنبور، گلها را از روی رنگشان می شناسد یا به گونه ای دیگر آنها را تشخیص داده، به سراغشان می رود.

یکی از این آزمایش ها آن بود که شربتی را در برابر یک ورق آبی رنگ نهادند. در طرف دیگر، ورق قرمز رنگی هم قرار دادند که شربتی کنار آن نبود. پس از مدتی دیدند که زنبور با کارت آبی رنگ انس پیدا کرده و حتی در مواقعی که شربتی هم در کار نبود باز به سراغ آن می آمد. از اینجا معلوم شد که زنبور آن دو ورق را از روی رنگشان تشخیص می دهد.

در آزمایش زنبور عسل، دو چیز بسیار جالب نیز کشف شد:

یکی آنکه این حیوان رنگ قرمز را قرمز نمی بیند بلکه آن را خاکستری تیره یا سیاه می بیند.

دیگر آنکه زنبور عسل اشعه ی ماورای بنفش را به صورت نوعی رنگ مشاهده می کند. در حالی که این اشعه برای انسان تاریکی محض می باشد.

رنگ برخی از پرندگان نر سفید است. آیا ماده ی آنها قادر است که این رنگ را ببیند؟

در آزمایش هایی که درباره ی مرغ انجام گرفته ثابت شده که این حیوان می تواند همه ی رنگهای موجود در رنگین کمان را ببیند.

اکنون یک چیز بسیار عجیب برایتان می گویم. سگ با آن همه انسی که با انسان دارد، بیچاره کوررنگ است. تاکنون هرچه آزمایش روی این حیوان انجام گرفته، همه ثابت کرده اند که سگ قادر به دیدن هیچ رنگی نمی باشد.

اگر هم گاهی می بینید که سگ چیزی را به رنگ شناخته است، اشتباهی در پندار شما رخ داده. زیرا سگ آن چیز را از روی علامت یا بو و یا شکل و سایر چیزهایش تشخیص داده.

برای جبران این نقصی که دامنگیر سگ شده حس بویایی وی بحدی قوی است که جبران این کمبود را می کند.

گربه نیز گویا کوررنگ است.

میمونها و شامپانزه ها بسیار خوب، رنگ را تشخیص می دهند. ولی بیشتر حیوانات پستاندار کور رنگ می باشند. علت این کور رنگی شاید آن باشد که این قبیل حیوانات بیشتر در تاریکی و به هنگام شب، به شکار می روند. و از این رو تشخیص رنگ خیلی نمی تواند در اداره ی زندگیشان نقش داشته باشد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید