اعلامیه ی حقوق بشر چیست؟

قوانین عالیه ی امریکا در قانون اساسی آنجا تعیین شده است. قانون اساسی عبارتست از یک سلسله قوانین که شخص بدون در نظر گرفتن شهر و ایالتی که در آن زندگی می کند، بایستی از آن اطاعت نماید.

وقتی در سال 1787 مجمع «قانون اساسی» برای وضع قوانین اساسی تشکیل شد، اغلب نمایندگان به این نکته برخوردند که مردم حقوق بسیاری دارند که طبیعتا” در قانون اساسی ثبت نشده است. ولی ایالت ویرجینیا و خیلی از ایالات دیگر اصرار داشتند که همه، این حقوق انفرادی را به منظور حفظ آنها در قانون اساسی بگنجانند.

به این جهت «منشور حقوق بشر» به قوانین اساسی کشور اضافه شد. در این منشور قانونی تضمین شده است که:

1 _ مردم حق آن را دارند که آنچه می خواهند بنویسند و بگویند. در صلح و آرامش به گرد هم جمع شوند و از دولت شکایت کنند. کنگره حق ندارد یک مذهب رسمی وضع کند، یا اینکه مانع شود که مردم بهر نحوی که میل دارند عبادت کنند.

2_ ایالات حق دارند ساکنین خود را مسلح کرده و به خدمت نظام گسیل دارند.

3 _ در زمان صلح، مردم را نباید مجبور کرد که سربازان را به منازل خود راه دهند.

4 _ یک مقام اداری و رسمی حق ندارد بدون کسب اجازه، کسی را بررسی بدنی کند یا منزلش را جستجو نماید، یا اینکه اموال او را توقیف کند. اجازه نامه یعنی ورقه ای که به امضای قاضی رسیده باشد. فقط موقعی مجاز است صادر شود که لازم باشد قاتلی را دستگیر و یا از وقوع جنایت جلوگیری کند.

5 _ هیچکس را نمی توان محاکمه کرد، مگر آنکه هیئت قضات تشخیص داده باشند و مدارک کافی برای اتهام در دست باشد. هیچکس را نباید برای یک جنایت دو بار محاکمه نمود. هیچکس را نباید وادار کرد که بر علیه خودش شهادت دهد. هیچکس را نبایستی بدون محاکمه اعدام کرد، زندانی نمود، یا اینکه جریمه کرد. اموال مردم را برای مصارف عمومی نمی توان توقیف نمود. مگر آنکه به صاحبانش بهای مناسبی پرداخت شده باشد.

6 _ شخصی را که متهم به جنایت می کنند، بایستی فورا” محاکمه گردد. محاکمه بایستی در حضور عموم باشد، او این حق را دارد که هیئت منصفه به حرفهایش گوش دهند، و بایستی موارد اتهام را صریحا” به وی اعلام کنند.

7 _ در مورد محاکمه نقدی به بیش از 20 دلار، شخص می تواند تقاضای نظر هیئت منصفه را بنماید.

8 _ متهم حق دارد ضامن معرفی کند.

9 _ حقوقی که در این منشور ذکر شده است یگانه حقوق قانونی مردم نیست.

10 _ اختیاراتی که به دولت فدرال داده نشده یا ایالات را از داشتن آن منع کرده اند به همه مردم و به ایالات تعلق دارد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x