اقدامات سازمان ملل علیه تبعیض نژادی

سازمان ملل همچنین سال 1971 را بعنوان سال بین المللی اقدام برای مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیض نژادی تعیین کرد. تبعیض نژادی یعنی تفاوت قائل شدن بین انسانها برحسب نوع نژاد و رنگ پوستشان و در نتیجه رعایت نکردن حقوق انسانی آنها.

بهره برداری و سوء استفاده و تحقیر و تحت ظلم قرار دادن آنها.

نژادپرستان در طول تاریخ جنایات زیادی مرتکب شده اند  اگرچه نژاد پرستی محکوم شده ولی آثارش هنوز در گوشه و کنار دنیا وجود دارد . مثلا” سیاه پوستان در آمریکا و آفریقای جنوبی هنوز از محرومیت های زیادی رنج می برند، در محلات جداگانه ای مجبورند زندگی کنند، حق ورود به بعضی محل های سفید پوستان را ندارند.

خلاصه آن حقوقی که در اعلامیه های جهانی حقوق بشر بیان شده، در مورد آنها رعایت نمی شود. سازمان ملل توجه ویژه ای به حقوق سیاسی و اجتماعی زنان نموده است و برای آنان داشتن سازمان مستقل خودشان رفع ستم و محرومیت های دوگانه آنان، برخورداری از حق ازدواج و طلاق را خواستار است.

در دنیایی که روابط استثماری هنوز ریشه کن نشده است، حقوق کودکان نیز از دستبرد غارتگران اجتماعی مصون نخواهد ماند. به همین علت در قطعنامه 1959 سازمان ملل با تکیه بر منع شدن کار کودکان، حق برخورداری آنان از تحصیل رایگان و اجباری و سایر حقوق ویژه آنان در نظر گرفته شده است.

منبع: کتاب دانستنی های نوجوانان – جلد ۱۲

پاسخی بدهید