اولین بار عینک در کجا ساخته شد؟

نخستین عینک ساخت کیست؟ امروزه، اکثر زمامداران و اشخاص مشهور از عینک استفاده می کنند.

این جالب است که ما بدانیم اگر سیاستمداران گذشته نیز در صورت احتیاج از عینک استفاده می کردند، شاید جریان تاریخ دگرگون می شد.

اگر امپراتوران و پادشاهان عینک میزدند، خیلی واضحتر می توانستند دنیا را ببینید و شاید به گونه ای دیگر، رفتار می کردند.

هیچکس بدرستی نمی داند که چه کسی نخستین عینک را ساخت.

فقط این را می دانیم که در سال 1266 را جربیکن با استفاده از یک شیشه کروی نوشته های کتابی را بزرگ می کرد.

اما نخستین بار چه کسی به فکر گذاشتن عینک بر چشمهای ناتوان افتاد، نمی دانیم.

در تصویری که بسال 1352 کشیده شده، عکس اسقفی بنام اوگون را می بینیم که دو ذره بین قاب شده، با دسته هایی که کاملا شبیه به عینکهای امروزی است، بردیدگان خود نهاده است.

بنابراین، گویا عینک را شخصی که بین سالهای 1266 تا 1353 می زیسته، اختراع کرده باشد.

همزمان با پیدایش چاپ کتاب، احتیاج به عینک نیز پیدا شد.

از آنجا که در اثنای قرن ششم شیشه سازان در شمال ایتالیا و جنوب آلمان متمرکز شده بودند، عینک بیشتری در این حوالی در آن زمان، ساخته شد.

در سال 1629 پادشاه انگلیس چارلز اول توانست طی منشوری به صنف عینک سازان امتیاز ساخت آن را ببخشد.

در سال 1784، عدسی دو کانونی به دست بنجمین فرانکلین اختراع شد.

با این نوع عدسی می توان چیز ها را هم در مسافت نزدیک و هم در مسافت دور، مشاهده کرد.

امروزه، عینک فقط برای بهتر دیدن و بهتر خواندن بکار نمی رود.

انواع مختلف عینکها موارد استعمال گوناگونی دارند.

ما میدانیم که شیشه های تار از روشنایی و نور خورشید می کاهند.

از این رو عدسیهای رنگی برای جلوگیری از خسته شدن چشم استفاده می شوند.

عدسیهای قرمز برای عکسبرداری و همچنین برای خلبانانی که در شب پرواز می کنند به کار می آیند.

عدسیهایی که اشعه ماورای بنفش را جذب می کند برای اسکی بازان، خلبانان، سیاحان قطبی و کوهنوردان ساخته شده است.

کارگران کوره، عینکهایی به کار می برند که اثر اشعه زیر قرمز را خنثی می کند.

کارگران شیشه سازی عینکهایی به چشم می زنند که آنها را در بهتر دیدن کمک می کند.

به همین ترتیب، عینکهای گوناگونی ساخته شده که هر کدام به نوبه خود، مشکلی از مشکلات بشر را رفع می نمایند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید