اولین پرچم کجا برافراشته شد؟

نخست باید بدانیم پرچم چیست. پرچم نماد یا نشانی است که از پارچه درست شده است. اولین پرچم ها متعلق به جنگجویان و قبیله ها بودند.

پرچم را حمل می کنند، یا در جایی برمی افرازند و یا با آن علامت می دهند. استفاده از پرچم برای اعلام این نکته نیز هست که نشان دهند به فلان کشور یا سازمان تعلق دارند.

ظاهرا اندیشه ی داشتن پرچم در میان شکارچیان و جنگجویان قدیم پیدا شد، چون می خواستند به این وسیله دوست و دشمن از یکدیگر متمایز گردد، و نیز با آن اعلام کنند که هنگام جنگ یا صلح فرا رسیده است.

به احتمال زیاد، اولین پرچم ها از پوست حیوانات یا پر پرندگان درست شده بود.

در مصر باستان، سربازان تیری که بر سر آن تصویری فلزی از پرنده، حیوان و یا دیگر چیزها نصب شده بود، داشتند.

نخستین پرچم‌های پارچه ای را چینیان و هندیان ساکن در مناطق شرقی کشورشان ساختند.

می گویند چینیان از 1100 سال پیش از میلاد پرچم داشتند. سربازان رومی نیز از همان اوایل از تیرهایی با تصویر حیوانات به عنوان پرچم استفاده می کردند، سپس آنها نیز پرچم های پارچه ای به کار بردند.

در قرون وسطی همه نوع پرچم در اروپا متداول بود. سربازان صلیبی در جنگهای مذهبی شان پرچم داشتند. اشراف و خاندان های سلطنتی نیز پرچمی با نشانی ویژه داشتند که خاندانشان را مشخص می کرد.

گویا کهن ترین پرچم ملی از آن کشور دانمارک می باشد که زمینه ای قرمز دارد و صلیبی سفید رنگ بر روی آن نقش بسته است. گفته می شود که این پرچم در 1219 میلادی درست شد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 10

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید