اکسیژن چیست؟

گاه گاه، در مطبوعات می خوانید که انسان بدون وجود فلان چیز نمی تواند زندگی کند. بله چیزی که می توانید کاملا” در مورد آن مطمئن باشید، احتیاج مطلق زندگی انسان به اکسیژن است. بدون اکسیژن، بشر بیشتر از چند دقیقه قادر به زندگی نیست.

اکسیژن عنصریست، که فراوانترین عناصر موجود در عالم می باشد. تقریبا” نصف پوسته ی زمین و بیشتر از یک پنجم هوا را اکسیژن فرا گرفته است. وقتی اکسیژن در شش ها وارد می شود، با جریان ثابتی بوسیله ی گلبول های خون به بدن می رسد. در آنجا غذا را می سوزاند و حرارت لازم را برای راندن موتور بدن فراهم می نماید. اکسیژن به آسانی با اغلب عناصر ترکیب می گردد و این عمل را اکسیداسیون می نامیم. وقتی که اکسیداسیون به سرعت انجام می گیرد، تولید احتراق می کند. تقریبا” در تمام اکسیداسیون ها حرارت فوق العاده بالا می رود و شعله ظاهر می گردد.

بنابراین، در یک سو ما احتراق داریم. یعنی، اکسیداسیون سریع که تولید آتش می نماید و از سوی دیگر، نوع دیگری از اکسیداسیون داریم که غذا را در بدن ما می سوزاند و عمل زندگی را ادامه می دهد. ولی اکسیداسیون آهسته، توسط اکسیژن موجود در هوا، در همه جا یافت می شود. وقتی آهن زنگ می زند، رنگ خشک می شود، الکل تبدیل به سر که می گردد، در حقیقت عمل اکسیداسیون است که صورت می گیرد.

هوایی که استنشاق می نمائیم، مخلوطی است از نیتروژن و اکسیژن.

بنابراین، اکسیژن خالص را می توان از هوا بدست آورد. این عمل بوسیله ی سرد کردن هوا و تبدیل آن به مایع صورت می گیرد. برای این مقصود درجه ی حرارتی بیشتر از 300 درجه ی فارنهایت زیر صفر لازم می باشد. همین که هوای مایع گرم شود و به اندکی بالای درجه ی جوش برسد، ابتدا نیتروژن می جوشد و خارج می شود. ولی اکسیژن درجا باقی می ماند. جانهای زیادی به وسیله ی تنفس دادن با اکسیژن در مواردی که ریه شخص ضعیف بوده است، نجات داده شده است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 7

پاسخی بدهید