ایرادهای تناسخ چیست؟

لینک ورود به بازی همستر

تناسخ، باور به این است که روح انسان پس از مرگ به زندگی دیگری ادامه می‌دهد. این باور در بسیاری از ادیان و فرهنگ‌ها وجود دارد، از جمله در هندوئیسم، بودا، آیین تناسخ چینی، و برخی از فرقه‌های یهودیت و مسیحیت.

تناسخ با تعدادی از ایرادات مواجه است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • فقدان شواهد علمی: هیچ شواهد علمیی برای اثبات وجود تناسخ وجود ندارد. همه ادعاهای مربوط به تناسخ بر اساس خاطرات شخصی یا تجربیات نزدیک به مرگ است که قابل اثبات نیستند.
  • مشکلات اخلاقی: تناسخ مشکلات اخلاقی دارد مثلا شخصی که در زندگی اش مشکلات و گرفتاری های زیادی دارد یا جای بدی به دنیا آمده است، این پیش فرض و پیش داوری رو در باورمندان ایجاد میکند که او در زندگی قبلی اش آدم بدی بوده است.
  • مسئله حافظه: اگر روح انسان پس از مرگ به زندگی دیگری ادامه می‌دهد، چرا حافظه گذشته خود را از دست می‌دهد؟ چگونه و با چه مکانیزمی این پاکسازی حافظه رخ میدهد؟
  • مسئله عدالت: افزایش جمعیت چطور توجیه میشود و روح های جدید از کجا می آیند؟ جمعیت جهان که افزایش یافته است. اگر هم روح جدید به جمعیت اضافه داده شده است، انصاف و عدالت بین افرادی که روح قدیمی دارند و در دنیایی با کسانی که روح جدید و پاک دارند، قرار گرفته اند، زیر سوال میرود.

دو ویدیوی زیر به طور دقیق و فلسفی تناسخ را نقد کرده است که میتوانید ببینید:

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید