بزرگترین ماهی کدام است؟

انسان در مقایسه با سایر موجوداتی که در روی زمین زندگی می کنند یا وجود دارند بسیار کوچک است. اما اگر بخواهیم از موجودات بزرگ صحبت به میان آوریم باید به نهنگ های آبی و کوسه های عظیم الجثه و کوسه های آب گرم اشاره کنیم. این حیوانات غول پیکر در گروه ماهی ها طبقه بندی شده اند و بزرگترین ماهی هایی هستند که تاکنون شناسایی شده اند.

طول آنها ممکن است به 50 تا 60 فوت برسد. بعضی از مردم فکر می کنند که کوسه ها آدم خوار هستند و چون این ماهی ها عظیم الجثه هستند، تصور می شود که یک کوسه می تواند در یک چشم بهم زدن انسان را قورت بدهد. اما اگر هم بخواهد قادر به انجام این کار نیست.

برای اینکه این نه تنها دندانهای کوچکی دارند که طول آنها حدود 3 میلی متر است، بلکه قطر گلوی آنها هم چیزی در حدود 10 سانتی متر است. پس این ماهی های غول پیکر غالبا” از موجودات ریز اقیانوس و ماهی هایی نظیر ساردین و سرپاوران تغذیه می کنند.

اما در مورد ماهی های آب شیرین، به نظر می رسد که بزرگترین آنها آراپایما و یا پیراروکا باشند که در آبهای آمریکای جنوبی یافت می شوند. طول این ماهی ها به 5/4 متر و وزن آنها در حدود 225 کیلوگرم بالغ می شود. اگر ماهی خاویار را جزو این دسته از ماهی ها به حساب آوریم، می توانیم بگوییم که ماهی های بزرگتری هم داریم. بعضی از ماهی های خاویاری که اندازه گیری شده اند، چیزی حدود 80/7 متر طول و 1449 کیلوگرم وزن داشته اند.

در مورد ماهی های کوچک مهره دار شناخته شده می توانیم به پاندا کاپیگمی ها اشاره کنیم. این ماهی ها که حدود نیم سانتی متر طول دارند در دریاچه های جزایر فیلیپین یافت شده اند. در واقع این ماهی ها کوچکترین جانوران موجود مهره دار هستند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 8

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید