تای چی چی کونگ

 حرکات تای چی چی کونگ که در اینجا ارائه می گردد، مانند حرکات چی کونگ اژدهای قرمز، به وسیله ی مشاهیر چینی باستان اهداء گردیده تا کمکی جهت دست یافتن به سلامتی و زندگی طولانی باشد. در اصل اینها احتمالا” جنبه هنری داشته اند، لیکن بعدها آنها را به یک نظام جوان سازی بدن تبدیل کرده اند.

این حرکات مولد انرژی هستند. نیروی چی را به وجود آورده و حرکت می دهند، که همان انرژی پرانائی است که در امتداد نصف النهارهای بدن حرکت می کند و همان سیر تمرین های اژدهای قرمز را طی می کند، لیکن احتیاجی به چوب دستی ندارند.

این حرکات سیال و ظریف، در راستای ایجاد قدرت و توازن، از لحاظ بدنی و ذهنی کمک می کنند. به این دلیل که نصف النهارهای انرژیائی به نظام عصبی بدن مرتبط هستند، حرکات تای چی چی کونگ، میزان سلامت نظام عصبی را افزایش داده و سبب بهبود برخی عملکردهای غده ای و لنفاوی می گردد.

تکنیک مقدماتی تای چی چی کونگ

جهت وضعیت شروع برای تمامی تمرینها، به گونه ای بایستید که پشت بدن راست باشد، لگن خاصره وانهاده باشد، بازوان شما در دو طرف بدن آویزان باشند و آرنجها کمی خمیده باشند؛ پاهای شما در کنار یکدیگر و زانوانتان اندکی خمیده باشند. همیشه ابتدا پای راست خود را به طرف خارج بلغزانید، و این کار را در صورتی انجام دهید که وضعیتی وسیع تر لازم باشد.

ضمن انجام این حرکات، روی مانی پورا تمرکز کنید. خورشید طلائی رنگ را تجسم کنید که انرژی حیات بخش را از چاکرای خورشیدی شما متصاعد می کند.

ضمن انجام برخی از حرکات، متوجه خواهید شد که دستان شما به دور سر شما می چرخند و سپس مرکز بدن شما به طرف پائین می روند، و از مانی پورای شما عبور کرده به پهلوها وارد می شوند دست چپتان باید به بدن نزدیک تر باشد، و کف آن به طرف داخل بدن باشد. دست راستتان درست در پشت دست چپ، کف آن به سمت داخل بدن، لیکن هرگز نباید دست چپ را لمس کند، در این صورت در ایجاد جریان چی که بدن شما تولید می کند تأثیر نامطلوب می گذارد.

همیشه در ضمن تمرین در صورتی که لازم باشد، حرکت دستها را به همین طریق انجام دهید. نکته حائز اهمیت این است که دستها هرگز یکدیگر را لمس نکنند و همچنین بدن را، زیرا این کار در جریان نیروی چی در بدن وقفه ایجاد می کند. ضمن اجرای تای چی چی کونگ، همیشه بخاطر داشته باشید: که شما عبارت از یک مجموعه گوشت، خون و استخوان نیستید که یک سری اعمال را هر روز انجام دهید، بلکه شما عبارت از یک وجود نورانی هستید که امیدوار است این بدن نورانی را باز هم به وسیله نیروی حیاتی جسمی و معنوی سر زنده تر نماید.

هرگاه بدن خود را حرکت دهید، نیروی چی در بدن شما حرکت می کند؛ که یک نیروی واقعی است لیکن غیر قابل لمس و غیر قابل رؤیت می باشد. همین که به اجرای اینگونه تمرینها ادامه دادید، پس از مدتی با این نیروی حیاتی هماهنگ می شوید، و وارد فضا و حالتی می گردید که می توانید این نیرو را بمثابه یک احساس بدنی که در نصف النهارهای بدن جریان دارد، واقعا” ادراک نمائید.

برخی از افراد که به این نظام آشنائی کامل دارند، مایلند رقصی ظریف را اهداء کنند، که از یک تمرین به تمرین دیگر برود، و با رقص انرژیائی و سیال پاها را عقب و جلو می برند. موسیقی آن هم بستگی دارد به سرعتی که فرد ضمن تمرینها پیدا کرده باشد. یک ضرب آهنگین بهتر است، انعطاف پذیر باشید. تمرینها را فرا گیرید و نترسید از اینکه تکنیک را ضمن گوش کردن به احساس درونی خود تغییر دهید.

در اینجا مانند تمرینهای قبلی، نه، هجده یا سی و شش بار، هر حرکتی را تکرار کنید تا به یک سری کامل از تمرین دست یابید؛ مگر اینکه دستور دیگری داده شود.

منبع: کتاب حرکات انرژی زا – آرام

پاسخی بدهید