تمبر پست اختراع کیست؟

آیا می دانید که نام تمبر پست از کجا آمده است؟

برای پاسخ به این سؤال، باید شما را به ایام بسیار قدیم ببریم. یعنی روزگاری که بسته ها و نامه ها را به وسیله ی اسبان تیزپا، از کشوری به کشور دیگر، می رساندند.

بر سر راه، ایستگاه هایی بود که هر نامه رسانی چون بدانجا می رسید، نامه های خود را تحویل نامه رسان دیگر می داد، تا او با اسب تازه نفس خود، منزل دیگر را بپیماید.

به این ایستگاه ها در زبان خارجی پست می گویند. بنابراین واژه ی تمبر پست بدین مناسبت بکار رفته ولی معنایش دستمزدی است که ما برای رساندن نامه های خود می پردازیم.

ابتکار تمبر پست، از یک مرد انگلیسی به نام «رولاند هیل» در دهه ی 1830 بود. وی چنین پیشنهاد می کرد که چون به کار بردن تمبر، خیلی آسانتر از شیوه های قدیمی، یعنی لاک و موم کردن نامه ها، می باشد از این رو مردم راحت تر و بیشتر نامه پست می کنند.

در نتیجه، عواید دولت از این راه افزون تر می گردد.

او همچنین تغییر مهمی در تعیین هزینه و دستمزدهای پستی نیز پیشنهاد کرده بود. قبلا” دستمزد فرستادن نامه با توجه به دو چیز، حساب می شد: یکی تعداد برگ های کاغذ یعنی وزن نامه، و دیگری مسافت.

بنابراین، هرچه مقصد دورتر بود، هزینه ی هر یک برگ نامه بالاتر می رفت. ولی هیل می گفت، باید یک میزان ثابتی برای تعیین دستمزدهای پستی پیدا کنیم و ملاک فقط وزن باشد.

اما از نظر مسافت نباید تغییری در هزینه منظور گردد.

نخستین کشوری که تمبر پست را بکار برد، انگلستان در 1840 بود. طولی نکشید که تمبر در بسیاری از کشورهای دیگر رواج یافت.

پس از انگلستان زوریخ و ژنو، که دو کانتُن در کشور سوئیس هستند، اقدام به انتشار تمبر نمودند.

در نیمکره ی غربی نخستین کشوری که دارای تمبر پست گردید، آمریکا نبود. بلکه برزیل بود که در 1843 تمبر چاپ کرد.

سپس به سال 1847 در آمریکا نیز تمبر چاپ و متداول گردید.

البته از سال 1843 برخی از سازمان های پستی غیردولتی نیز بودند که آنها پیش از دولت کشور خود، اقدام به چاپ و انتشار تمبر نموده بودند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید