جو برهنه چه نوع گیاهی است؟

جو برهنه یا جو دوسر نوعی دانه ی گیاهی است از تیره ی گندمیان که با آن، هم شیرینی و هم غلات صبحانه درست می کنند.

این متداول ترین شیوه در مصرف جو برهنه به وسیله ی انسان است. اما بخش عمده ی تولید آن برای مصرف دامپروری است.

منشأ پیدایش این غله گویا در سرزمین های سرد و مرطوب مناطق شرقی اروپا بوده است.

در آغاز، قرن ها بشر این گیاه را همچون علفی هرز می پنداشت.

برخی از کارشناسان می گویند که یونانیان و رومیان در روزگار باستان آن را برای خوراک حیوانات کشت می کردند و تا پیش از قرن سیزدهم میلادی کسی آن را برای انسان خوردنی نمی پنداشت.

آنگاه جو برهنه یکی از مهمترین منابع خوراکی بشر شناخته شد.

در 1602 این گیاه به انگلستان جدید وارد شد و کشت آن بسرعت در امریکای شمالی توسعه یافت.

امروزه ایالات متحد امریکا بزرگترین تولیدکننده ی جو برهنه است. کانادا، روسیه و کشورهای اروپای شمالی نیز از تولیدکنندگان بزرگ این دانه ی گیاهی به شمار می آیند.

جو برهنه از 60 تا 150 سانتی متر رشد می کند، برگهایی کشیده و بلند دارد و از سر هر ساقه شاخه های انبوه کوچک و ظریفی می روید، سپس بر فراز آن سنبله هایی پدید می آیند که گلها بر رویشان شکوفا می شوند و آنگاه دانه های خوراکی شکل می گیرند.

محیط رشد این گیاه در آب و هوای سرد و مرطوب است.

به خاک ویژه ای نیاز ندارد، ولی البته خاک نباید بسیار خیس باشد.

جو برهنه در جاهایی رشد می یابد که گیاهان دیگر معمولا در آنجا نمی رویند.

در خوراک روزمره ی حیوانات، جو برهنه بیش از هر غله دیگری مصرف دارد.

آن را با غلات دیگر می آمیزند و خوراک قابل مصرف در دامداری و مرغداری فراهم می آورند.

چون جو برهنه را برای مصرف انسان آسیاب کنند، پوسته ی سخت بیرونیش ور می آید و مغز و دیگر اجزائی که سرشار از ویتامینها و کانی هاست، باقی می ماند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 2

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید