خواص درمانی یشم قرمز و کوارتز رز

یشم قرمز چاکرای ریشه را گشوده و تحریک کرده، و با قدرت زیادی ما را به زمین پابرجا می کند. فرکانس این سنگ می تواند انرژی کندالینی فرد را تحریک کند. نکته: افزایش انرژی کندالینی می بایست به مرور انجام پذیرد!

کوارتز رز

کوارتز رز سنگ اصلی عشق است. این سنگ چاکرای قلب را گشوده و به ما کمک می کند در زندگی، جامعه، زمین، کائنات، الهیات و به خویشتن عشق بورزیم. این سنگ به آرامی، اما با قدرت به ما کمک می کند قلب هایمان را التیام ببخشیم.

منبع: کتاب چاکرا درمانی – ترجمه مرضیه ناصرخانی

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید