دانستنی های نوجوانان: طوطی چه نوع پرنده ای است؟

طوطی، مخصوص جنگلهای مناطق گرمسیر است و طوطی هایی که در ایران دیده می شود اغلب از هندوستان، امریکای جنوبی، استرالیا، گینه، فیلیپین و جزایر اطراف آن به ایران آورده شده است.

می گویند اولین مرتبه طوطی توسط اسکندر از هندوستان به اروپا برده شد بطوری که در ایتالیا هنوز هم عده ای به این حیوان می گویند «پرنده اسکندر» علت شهرت و محبوبیت طوطی استعداد عجیبی است که این پرنده در تقلید صداها دارد و بدون اینکه معنی و مفهوم آنها را بداند، درست مثل یک دستگاه ضبط صوت کلمات و جملاتی را که با تمرین و تکرار به او یاد داده اند عینا” بازگو می کند.

دانشمندان می گویند این ساختمان گوش و مغز طوطی است که اولی مثل یک گیرنده قوی، اصوات را به مغز منتقل می کند و دومی نیز آنها را در خود عینا” پس می دهد.

طوطی ها از پرندگان طویل العمر هستند و دوره زندگانی آنها به 70 _ 80 و حتی به 100 سال می رسد! البته در شرایط مناسب زندگی و در جنگل!!

شکار

این پرنده را به چند طریق شکار می کنند، یکی اینکه از غیبت پدر و مادر استفاده کرده و جوجه ها را از لانه می دزدند. (طوطی معمولا” لانه خود را در تنه درختان که کرم خورده و یا پوسیده بنا می کند.) دیگر اینکه بوسیله دامهای بزرگ توری آنها را دستگیر می نمایند و طریقه دیگر که معمول است: در شب، زیر درختی که طوطی ها در روی آن هستند، ظرف آتش قرار می دهند و به روی آتش، فلفل سبز می ریزند و به این ترتیب دود غلیظی ایجاد شده و اطراف درخت را فرا می گیرد، به طوری که طوطی ها قادر به پرواز نبوده و بر اثر استنشاق این دود در یک حالت بی هوشی فرو رفته و یکی، یکی به زمین می افتند.

منبع: کتاب دانستنی های نوجوانان – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید