درباره ی عمر حیوانات چه می دانید؟

درباره ی عمر برخی از حیوانات افسانه ها و داستانهای بسیاری آورده اند که بیشتر آنها خالی از گزافه گویی نیست. البته حیواناتی هستند که عمری طولانی دارند که ما اکنون درباره ی آنها گفتگو می کنیم.

می گویند، در میان پستانداران، فیل از همه بیشتر عمر می کند. در برخی از داستانها از فیلهایی نام برده شده که 150 تا 200 سال عمر کرده اند. ولی از لحاظ علمی هنوز این مطلب ثابت نشده است.

البته ممکن است فیلی بندرت پیدا شود که عمرش به صد سال رسیده باشد، ولی این ثابت نمی کند که همه ی فیلها عمری طولانی دارند. در آماری که تهیه ی شده پیرترین فیل پس از شصت و اندی سال، دنیا را وداع کرده است.

اسب نیز مانند فیل، عمری دراز دارد.بسیاری از اسبان که نامشان در دفتر آمار دانشمندان ثبت شده، بیش از 50 سال عمر کرده اند.

اکنون به آماری که برای برخی از پستانداران فراهم آمده توجه کنید:

  • اسب آبی      41 سال
  • کرگدن         40 سال
  • خرس         34 سال
  • میمون       بیش از 20 سال
  • گربه          23 سال
  • سگ         22 سال

البته از این آمار هرگز یک قاعده ی کلی بدست نمی آید. یعنی ما نمی توانیم با این جدول حد متوسط عمر حیوانات مزبور را تعیین کنیم.

می گویند در میان پرندگان، طوطی و عقاب بیش از صد سال عمر می کنند. ولی باز این هرگز ثابت نگردیده است.

طبق آمار، انواع خاصی از پرندگان با عمرهای طولانی زیست کرده اند. مانند: کندر 52 سال، طوطی 54 سال، عقاب 55 سال، پلیکان سفید 51 سال.

در میان پرندگان کوچکتر، آماری که به دست آمده ارقام زیر را نشان می دهند:

سار 17 سال، قناری 22 سال، گنجشک 23 سال و سهره ی آمریکایی 30 سال.

درباره ی طول عمر ماهیان افسانه های بسیاری گفته شده است. ولی چون حقیقت را بنگریم دلیلی برای آنها نمی یابیم. ماهی کپور نوعی ماهی است که می گویند عمر بسیار طولانی دارد. ولی طبق آمار هرگز ماهی قناتی که عمرش از 25 سال تجاوز کرده باشد، یافت نشده.

نوعی ماهی به نام گربه ماهی اروپایی در یکی از دریاچه های انگلستان، بسر می برد و عمرش از 60 سال هم تجاوز کرده است. مار ماهی امریکایی به پنجاه سالگی هم رسیده است.

قهرمان حیوانات در زیادی عمر، لاک پشت است. نوعی لاک پشت معروف به لاک پشت موریشس بین 150 تا 200 سال عمر می کند. لاک پشت کارولینایی که در امریکاست ممکن است که 123 سال زندگی کند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

مطالب مشابه از ذهن آموز:
خبرنامه
خبرم کن از
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه دیدگاه ها
0
خوشتان آمد، کامنت بگذارید!x