دلیل خشمگین شدن گاو با پارچه قرمز

آیا گاو از پارچه ی قرمز خشمگین می شود؟

همانگونه که می دانید گاوبازی یکی از مهمترین سرگرمی ها در کشور اسپانیا می باشد.

در سایر کشورها نیز از این بازی استقبال شایانی شده است. مردم از تماشای آن بسیار به هیجان می آیند.

درباره ی اسرار و رموز این بازی چیزهای بسیاری گفته اند. مثلا” می گویند، رنگ قرمز گاو را به خشم می آورد و از این رو حمله را آغاز می کند.

پس اگر این سخن درست باشد باید همیشه شنل قرمز رنگی در دست گاوباز باشد و آن را با مهارت خاصی تکان بدهد. اما بسیار دیده ایم که گاوباز از پارچه ی سفید، زرد یا سبز هم استفاده می کند و با اینها نیز گاو را حسابی به خشم می اندازد.

آیا اصلا” می دانید که گاو کوررنگ است، یعنی هیچ رنگی را تشخیص نمی دهد؟

بسیاری از گاوبازان نیز این مطلب را می دانند و برخی از آنها بازی های خود را با پارچه ی سفید اجرا می کنند.

بنابراین، ما درمی یابیم که رنگ قرمز اصلا” تأثیری در خشمگین ساختن گاو ندارد. آنچه در این بازی مهم است شیوه ی به حرکت درآوردن پارچه یا شنل گاوباز می باشد.

پس گاوباز می تواند با تکان دادن هر چیزی در برابر گاو، آن را به هیجان آورد، حتی اگر یک پارچه سفید باشد.

چون گاو یک حیوان کور رنگ است، از این رو نمی تواند هیچ رنگی را تشخیص بدهد. بنابراین، چه بسا که پارچه ی سفید بهتر برایش قابل تشخیص باشد و بهتر در برابر آن عکس العمل نشان بدهد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 3

پاسخی بدهید