ذرت پیوندی چیست؟

خیلی از ماها که در مزرعه زندگی نکرده ایم نمی دانیم چه اندازه مهارت و دانش در پرورش و برداشت غلات بکار می رود بعنوان مثال ممکن است فکر کنیم، دهقانان خیلی ساده، دانه را در زمین می پاشند و آن را به اقبال خود و به طبیعت واگذار می کنند که نتیجه و حاصل خوبی بدست آورند.

محصول ذرت را امروزه کاملا” به طریق علمی کنترل می نمایند. این کنترل در حدود پنجاه سال پیش آغاز شد که در آن هنگام، گیاه شناسان روش جدیدی را کشف کردند که انواع مختلف ذرت بعمل آورند و بعلاوه کشف شد که وقتی گرده ی ذرت را با دست به سنبله ی همان گیاه بپاشیم، تخمی حاصل می شود که تشکیل انواع مختلف ذرت را می دهد.

بعضی از گیاهان تازه ناچیز بود، ولی انواع دیگر دارای خواص جالبی بودند. با تکرار این رویه و نگهداری بهترین گیاه برای تهیه بذر، «خانواده اصیل ذرت» بوجود آمد. ولی امتیاز این پیوند جدید چه بود؟

این بود که به بوته ها امکان داد تا در برابر بیماری و آفات حشراتی بیشتر مقاوم باشند. گذشته از این می توانند در برابر بادهای شدید بهتر استقامت نمایند. سپس کشف شد که وقتی بر چنین پیوندی دو مرتبه گرده افشانی نمایند، دانه هایی که بدست می آیند از گیاهان پیوندی خواهند بود که دارای کیفیت بهتری نسبت به سابق می باشند.

از یک نظر، ذرت پیوندی بار زیادی می دهد، در مقابل امراض مقاومت بیشتری دارد و حتی ساقه ای قویتر از ذرتی که از آن به عمل آمده است دارد. به عبارت دیگر، ذرت پیوندی، که ترکیبی از بهترین ذرتها بوده است بهترین نوع ذرت می باشد.

امروزه ذرت پیوندی در تمام مناطق ذرت خیز امریکا بدست می آید. بسیاری از کمپانی های فروش بذر کشاورزان، ذرت پیوندی را به منظور فروش تولید می کنند. پرورش دهندگان گیاهان همه ساله انواع پیوندی جدید تولید می کنند که حتی می توانند به انواع ذرت بهتر از آنچه که امروزه داریم دست یابند.

در حقیقت، ذرت پیشرو زراعت غلات در ممالک متحده ی امریکا می باشد، که همه ساله 2500 میلیون «بوشل» آن در امریکا بعمل می آید. البته، فقط قسمت کمی از آن ذرت پیوندی می باشد. ولی حتی انواع تکامل نیافته ذرت بطرق مختلف در صنایع مهم مورد استفاده واقع می شود.

محصولات تولید شده از ذرت از صابون گرفته تا کاغذ متغیر می باشد. دانشمندان سعی می کنند همه ساله راه جدیدی برای استفاده از ذرت بدست آورند و ممکن است زمانی برسد که ذرت از نظر غذایی دیگر قابل اهمیت نباشد بلکه اساس محصولات گوناگونی بشود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید