رد هواپیماها در آسمان چیست؟

شاید شما هم مثل من نظرتان به رد هواپیماها در آسمان جلب شده باشد، البته تاجایی که من فهمیدم در ایران این اتفاق کمتر و در امریکا بسیار بیشتر است.

اما این رد که به آن پس‌دمه میگویند، چیست و چه دلیلی دارد؟

گروهی از طرفداران یک تئوری توطئه معتقدند ردی که از عبور هواپیماها در آسمان باقی می‌ماند مواد شیمیایی و نشانه توطئه سری دولت‌ها است اما واقعا اینطور نیست.

خط‌های سفیدی که بعد از عبور هواپیماها در آسمان به‌جا می‌مانند، در حقیقت بخار آب هستند.

این برداشت اشتباه از سال ۱۹۹۶ مطرح شد. در آن زمان در گزارشی که آن سال توسط نیروی هوایی آمریکا منتشر شد، به روش‌هایی برای کنترل آب‌وهوا اشاره‌ شده بود. به همین خاطر عده آن را به این پدیده علمی ربط دادند.

اما همانطور که گفتم در همه جا این اتفاق می افتد.

دولت‌ها و دانشمندان با انتشار گزارش‌های مختلف سعی کرده‌اند پدیده رد هواپیماها در آسمان را به زبان علمی توضیح بدهند اما ظاهرا کمک چندانی به توقف این شایعه‌ها نکرده و حتی در سال‌های اخیر پای شیوع کرونا هم به شایعه پراکنی‌های افراد معتقد به این تفکر باز شده است.

 این خط‌های سفید حاصل بخار آبی است که از پشت موتور هواپیما بیرون می‌آید و در ارتفاع بالا که هوا بسیار سرد است یخ می‌زند.

اما طرفداران این تئوری توطئه که از امریکا هم شروع شده است، آن را برنامه ای مخفی که توسط خانواده روتشیلد با همکاری بیل گیتس و دولت امریکا انجام میشود عنوان کرده اند!

البته مانند سایر تئوری های توطئه، آنها برای حرف های خود اثبات قابل قبول با روش های معتبر علمی ندارند، فقط با تولید محتوا قصد در توجیه این تئوری دارند.

طرفداران این تئوری توطئه در امریکا حدودا 5 هزار عضو فعال دارند که در یک گروه مشترک فعالیت میکنند. آنها میگویند چرا در گذشته این ردها کمتر در آسمان وجود داشت؟

پاسخ ساده است؛ در گذشته تعداد هواپیماها و سفرهای هوایی کمتر بود، اکنون از ثروتمندان گرفته تا مانورهای نظامی و حتی ارسال محموله های پستی، هواپیماهای مختلف زیادی در آسمان حرکت میکنند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید