رنگ چشم از چه چیز پدید می آید؟

چشم یکی از جالب ترین اندام های بدن است، و در واقع نوعی دوربین عکاسی به شمار می رود؛ چرا که دریچه ای قابل تنظیم برای ورود نور دارد. چشم عدسی دارد که امواج نور را به منظور ایجاد تصویر می تاباند. بعلاوه در چشم صفحه ی نازکی هست که مانند فیلم عکاسی، تصویر بر روی آن نقش می بندد.

در اینجا نمی خواهیم چگونگی دیدن را شرح دهیم؛ بلکه بیشتر از ساختمان چشم برایتان سخن خواهیم گفت تا دریابید رنگ چشم از چه چیز پدید می آید.

چشم به شکل کره است و فقط یک برآمدگی کوچک در قسمت جلوی آن _ یعنی جایی که نور وارد می شود_ دارد.

این برجستگی را قرنیه می نامند.

«قرینه» بی رنگ است و سبب شکست نوری می شود که به درون چشم می آید. چون قرینه، نگهبان دریچه ی چشم است، بسیار حساس ساخته شده و اگر ذره ای چیز کثیف یا غبار بر روی آن بنشیند، فوری احساس می شود؛ آنگاه در صدد پاک کردن آن برمی آییم.

اما شبکیه در چشم، به منزله ی «فیلم» در دوربین عکاسی است. شبکیه از ده لایه ی بسیار نازک شامل یاخته هایی فراوان درست شده و سراسر سطح داخلی چشم را، مانند یک آستر، پوشانده است.

پس می بینید که در چشم اولا” دریچه ای داریم برای ورود نور، و ثانیا” فیلمی داریم برای دریافت و نگاشت آن نور.

بسیار خوب، نوری که وارد چشم می شود نیاز به تنظیم هم دارد؛ برای این کار، عنبیه و مردمک در آن تعبیه شده اند.

«عنبیه» دایره ای رنگین است، و «مردمک» نقطه ی سیاه کوچکی است که در وسط این دایره جای گرفته است.

رنگ مردمک سیاه است؛ زیرا منفذی است که به تاریکی درون چشم باز می شود. سوراخ مردمک به کمک عنبیه تنگ و گشاد می شود؛ یعنی در زیر نور شدید به اندازه ی سوراخ یک سوزن، جمع و تنگ، و در نور کم، کاملا” گشاد و باز می شود.

بلافاصله پشت عنبیه و مردمک چشم، عدسی قرار دارد؛ درست مانند عدسی یک ذره بین.

عدسی چشم، کش می آید؛ در نتیجه می تواند طوری انقباض و انبساط یابد که دیدن از مسافت دور و نزدیک را برای انسان میسر سازد. پس این عدسی است که امواج نور را طوری می شکند تا همه بر یک نقطه ی کانون، بر روی شبکیه بتابند.

چون ما به چشم کسی نگاه می کنیم قسمتی که رنگی است، همان عنبیه ی چشم می باشد. عنبیه رنگی است؛ زیرا در الیاف آن رنگدانه هایی، برای حفظ آن از آسیب نور نهفته است.

بیشتر رنگدانه ها در قسمت عقب عنبیه گرد آمده اند و در قسمت جلو، رنگدانه ی چندانی وجود ندارد. حالا چونکه قسمت جلوی عنبیه بسیار شفاف و بی رنگ است و امواج نور قرمز و زرد را به هنگام عبور نور، به خود جذب می کند، از این رو بازتاب نور در رنگدانه ها سبب می شود که عنبیه «آبی رنگ» بنماید.

پس رنگ آبی چشم، بازتاب رنگدانه هایی است که در قسمت پشت عنبیه گرد آمده اند.

اگر رنگدانه ها در قسمت جلوی عنبیه افزایش نیابند، چشم در تمام عمر همچنان آبی باقی خواهد ماند؛ اما اگر زیاد باشد و در قسمت جلو نیز پخش شوند، آن را به رنگ قهوه ای در خواهند آورد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید