رویا دیدن چگونه اتفاق می افتد؟

رویا دیدن یک پدیده‌ی عجیب و جذاب است که هنوز بسیاری از اسرار آن برای دانشمندان ناشناخته مانده است. رویا دیدن زمانی رخ می‌دهد که مغز فعال باشد و در مرحله‌ای از خواب به نام REM (حرکت سریع چشم‌ها) قرار گیرد. در این مرحله، چشم‌ها به سرعت در زیر پلک‌ها حرکت می‌کنند و امواج مغزی شبیه به حالت بیداری می‌شوند. رویا دیدن حاصل تعامل بین پیام‌رسان‌های عصبی است که خاطرات و تجربیات را برای فرد تداعی می‌کنند. رویاها ممکن است با تأثیر از پس‌زمینه فرهنگی، دینی، شخصیتی و شرایط جسمانی فرد شکل گیرند. برخی از رویاها ممکن است پیشگوکننده‌ای از آینده باشند و بعضی دیگر ممکن است صرفا نتایج تصادفات عصبی باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره‌ی رویا دیدن، مقالات زیر را مطالعه کنید:

پاسخی بدهید