زندگی لک لک

لانه های لک لک معمولا” روی بام ها و شیروانی های خانه ها و روی درختان بلند قرار دارد. اغلب لانه های لک لک گاهی تا 2 متر وسعت دارد که یک خانوار لک لک براحتی در آن زندگی می کنند.

خانم لک لک خیلی مهربان است و هنگام تاریکی و اوایل شب معمولا” لک لک ماده در مقابل لانه آمده با بی صبری در انتظار شوهر بسر می برد. پس از کمی تأخیر لک لک نر در آسمان پدیدار می گردد و بلافاصله در مقابل لانه، نظیر فرود آمدن هواپیما چرخی زده و بر روی نزدیکی لانه می نشیند و در این وقت صداهای عجیب و غریبی از خود بروز می دهد و به این صورت لک لک ماده از وجودش آگاه ساخته و در عوض لک لک ماده هم مقابله به مثل می نماید. بسیاری از محققین که درباره زندگانی لک لک ها مطالعه کرده اند این طرز برخورد را مشاهده کرده اند و آن را یک نوع احوال پرسی و سلام و تعارف بین اعضا خانواده می دانند.

لک لک ماده همین که شوهرش پی شکار و یا در واقع به دنبال کسب و کار رفت خانه را تمیز کرده و جالب توجه اینجاست که تا بعد از ظهر لک لک نر متجاوز از چندین بار به منزل مراجعه کرده و از حال همسر و فرزندانش آگاهی حاصل می نماید. وظیفه لک لک نر این است که مثل یک مرد خانه دار صبح اول وقت سر کار می رود و مارهای کوچک، قورباغه، ملخ، کرم و سایر حیوانات را شکار کرده تا عصر که به دفعات برای دیدن ماده اش به خانه می آید. شکارهای خود را نیز همراه می آورد. ناهار را در کنار خانواده اش می خورد و باز دنبال کسب و کارش می رود، عصر نیز که مراجعت می کند، زنش وظیفه دارد خانه را تمیز کرده، حیواناتی که شوهرش آورده است در گوشه ای روی هم بچیند تا برای شام آماده باشد و همچنین خود و بچه ها را تر و تمیز کند.

منبع: دانستنی های نوجوانان جلد 5

پاسخی بدهید